Қазақстан Ұлттық Банкі

Интернет-ресурстың мобильді нұсқасы

Хабарландыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 14.06.2020ж. Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10.00-ден 20.00-ге дейін жүргізілетін техникалық жұмыстарға байланысты ҚР Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына кіру мүмкін болмайды
2020 жылғы 11 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz/forum мекенжайы бойынша интернет-ресурсында «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша 2019 жылғы қызметі туралы» есебін жария талқылауы өткізіледі
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өз жұмысын бастайды. Жаңа мемлекеттік орган берілетін функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес Ұлттық Банктің құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып айқындалды. Агенттіктің ресми сайты - www.finreg.kz

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – ҚРҰБ) Сіздердің назарларыңызға мынадай ақпаратты жеткізеді.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 11 қарашадағы № 203 Жарлығымен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік органы – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік)  жұмыс істей бастайды.

Агенттік қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ететін, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге және қаржы нарығын дамытуға жәрдемдесетін, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын, сондай-ақ құзыреті шегінде өзге де тұлғаларды мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Агенттік берілетін функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес ҚРҰБ-ның құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып айқындалды.

Агенттіктің міндеттері:

1) қаржы нарығын реттеу мен дамыту, оның ішінде қаржы ұйымдары қызметінің стандарттарын белгілеу, қаржы ұйымдарын корпоративтік басқаруды жақсарту үшін ынталандыру;

2) қаржы жүйесінің орнықтылығын сақтау мақсатында қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мониторингтеу;

3) қаржылық тұрақтылықты қолдау мақсатында қаржы нарығының тәуекелдерге барынша ұшырағыш салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру; 

4) қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін, тұтынушылар үшін қаржы ұйымдарының қызметі және олар көрсететін қаржылық қызметтер туралы ақпараттың толықтығын және қолжетімділігін, сондай-ақ халық үшін қаржылық сауаттылық деңгейін және қаржылық қолжетімділікті арттыруды қамтамасыз ету;

5) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де міндеттер.

Мемлекеттік органның міндеттері мен функцияларының толық тізбесімен осында танысуға болады.

Осыған орай Агенттікке оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өтініштерді 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жіберу қажеттілігі туралы хабарлаймыз.

 

Агенттіктің деректемелері:

А15С9Т5, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21-үй.

Телефон: +7 727 2619 200

Факс: +7 727 2440 282

E-mail: info@finreg.kz

Ұлттық Банктің функциялары мен өкілеттіктерінің бір бөлігін Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне беру туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – ҚРҰБ) Сіздердің назарларыңызға мынадай ақпаратты жеткізеді.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 11 қарашадағы № 203 Жарлығымен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік органы – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік)  жұмыс істей бастайды.

Агенттік қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ететін, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге және қаржы нарығын дамытуға жәрдемдесетін, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын, сондай-ақ құзыреті шегінде өзге де тұлғаларды мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Агенттік берілетін функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес ҚРҰБ-ның құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып айқындалды.

Агенттіктің міндеттері:

1) қаржы нарығын реттеу мен дамыту, оның ішінде қаржы ұйымдары қызметінің стандарттарын белгілеу, қаржы ұйымдарын корпоративтік басқаруды жақсарту үшін ынталандыру;

2) қаржы жүйесінің орнықтылығын сақтау мақсатында қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мониторингтеу;

3) қаржылық тұрақтылықты қолдау мақсатында қаржы нарығының тәуекелдерге барынша ұшырағыш салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру; 

4) қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін, тұтынушылар үшін қаржы ұйымдарының қызметі және олар көрсететін қаржылық қызметтер туралы ақпараттың толықтығын және қолжетімділігін, сондай-ақ халық үшін қаржылық сауаттылық деңгейін және қаржылық қолжетімділікті арттыруды қамтамасыз ету;

5) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының басқа заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де міндеттер.

Мемлекеттік органның міндеттері мен функцияларының толық тізбесімен осында танысуға болады.

Осыған орай Агенттікке оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өтініштерді 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жіберу қажеттілігі туралы хабарлаймыз.

 

Агенттіктің деректемелері:

А15С9Т5, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21-үй.

Телефон: +7 727 2619 200

Факс: +7 727 2440 282

E-mail: info@finreg.kz

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру барысына қызығушылық танытқандарға «Ұлттық Банк жайлы/ҚРҰБ-ның имиджі» бөлімінде «Әліпбиді латын графикасына көшіру» атты жаңа шағын бөлімі ашылғанын хабарлаймыз. Аталған бөлімде орфографиялық, орфоэпиялық ережелердің және қайта кодтаушының онлайн нұсқалары орналастырылған https://www.qazlatyn.kz. сайтына сілтеме бар
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! 08.12.2019ж. Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 15:00-ден 19:00-ге дейін жүргізілетін техникалық жұмыстарға байланысты ҚР Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына http://nationalbank.kz кіру мүмкін болмайды
«Delta Bank» АҚ тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде:

«Delta Bank» АҚ Алматы қаласында.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесін тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. 11 қазанға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы, 161200, Түркістан облысы, Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыc, анықтама үшін телефондар 8(725-33) 5-59-62, 8(72533) 5-59-65, факс 8(72533) 5-59-65, Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жетекші маманының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

 

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы, 161200, Түркістан облысы, Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыc, анықтама үшін телефондар 8(725-33) 5-59-62, 8(72533) 5-59-65, факс 8(72533) 5-59-65, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен бастап (2019 жылғы 21 тамыздан бастап 5 қыркүйек  қоса алғандағы кезеңде) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе пошта арқылы  ұсынуы тиіс.

 

Үміткерлер құжаттарды электронды түрде хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаға ұсына алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды пошта (tur_80@nationalbank.kz) арқылы берген үміткерлер, құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу  басталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, тұлға әңгімелесуге жіберілмейді.

 

Барлық конкурсқа қатысушыларға жалпы талаптар: мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі  лауазымы үшін: Білімі – жоғары кәсіби, орта кәсіби білімге рұқсат етіледі.

Жұмыс өтілі  – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Білімі - Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан-2050»: Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Азаматтық қорғаныс туралы», «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, осы топтың нақты лауазымының мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін өзге де нормативті құқықтық актілерді білу. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жетекші маман (Ф5 тобы).

Конкурсқа қатысушыларға талаптар: жоғары гуманитарлық және/немесе жоғары заң және/немесе жоғары техникалық және/немесе жоғары педагогикалық және/немесе әлеуметтік ғылымдар мамандығы бойынша жоғары білім, жаратылыстану ғылымдары бойынша және/немесе экономика, бизнес мамандығы бойынша жоғары білім және/немесе қауіпсіздік және әскери іс мамандығы бойынша жоғары білім.

Функционалдық міндеттері: құпия ақпараттардың жариялануын, сондай-ақ техникалық байланыс арналарынан алдын алу және оны іздестіру бойынша аналитикалық жұмыс жасау. Арнайы іс-қағаздар жүргізу, арнайы тексеру іс-шараларын жүргізу, режимдік талаптарды қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстардың деңгейін талдау. Есептік ақпараттар дайындау. Тестілеу, режимдік талаптарды сақтау жөнідегі құпия құжаттармен жұмыс жасайтын қызметкерлермен жұмыс жасау, техникалық барлау қарсы іс-қимыл іс-шараларын жүргізу. Мобилизациялық ақпараттар дайындау. Азаматтық қорғаныс іс-шаралары бойынша қызметкерлерді оқыту және жұмыстарын ұйымдастыру. Құпия ақпараттарды жарияламау жұмыстарын жүргізу. Арнайы күзет қызметінің тәртібін қадағалау. Әскери есеп жүргізу және әскери қызметке міндетті филиал қызметкерлерін брондау, әскери есеп бойынша ақпарат пен есептер тапсыру. Бизнес-процесстерге тиесілі тәуекелдермен жұмыс жасау.

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №261  қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі.

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш. Конкурсқа қатысушы Ұлттық Банк қызметшісінің үш бос лауазымына өтініш беруге құқылы;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білімі туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған көшірмесі;

6) 3х4 көлеміндегі 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Қарау үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар құжаттарды қабылдау мерзімінен кешіктірмей ұсынған құжаттар қабылданады.

Құжаттардың бірінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы»/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме») Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және tur_80@nationalbank.kz электрондық поштасының мекенжайына жіберу қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар өздерінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) қатысты қосымша ақпарат бар болған жағдайда бере алады.

Конкурсты өткізу орны: Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыс,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгімелесу өтетін  жерге келу және қайту, тұрғын үй-жайды жалдау, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Тестілеуге жіберілген кандидаттардың тізімі Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде орналастырылады.

Тестілеудің мақсаты кандидаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының нақты лауазымның мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерін білуін бағалау болып табылады.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Үміткерлер  сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Тестілеуден өту кезінде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлердің тізімдері Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде орналастырылады.

Әңгімелесудің мақсаты үміткерлердің кәсіби және жеке қасиеттерін бағалау болып табылады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Кадр қызметі үміткерлерге әңгімелесу уақыты, күні және өткізілетін орны туралы электрондық пошта және (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06,
55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04,  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі.

Функционалдық міндеттері:

Орнатылған электржабдықтарын, автоматтандырылған дизель электрстанциясын және үздіксіз электр қуаты станциясын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарға  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау. Филиалдың электр шаруашылығына жауапкершілік. Энергетикалық жабдықты, филиалдың инженерлік тораптарын (су құбыры, жылу және канализациялық), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау, филиалға тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алулар бюджетін (шығындар сметасы) жасау үшін қажетті қуат ресурстары мөлшерінің қажеттілігін есептеу, энергия ресурстарын, шығын материалдарын шаруашылық қажеттіктерге үнемді және рационалды жұмсалуын қамтамасыз ету. Инженерлік жүйелерді, қуат қондырғыларының ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеу, көрсетілген  жұмыстарды орындауға мердігер ұйымдармен шарт жасауға арналған ақпаратты әзірлеу және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын қамтамасыз ету. Филиалдың инженерлік жүйелерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы және  электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету, қуатпен жабдықтайтын ұйымдармен байланыс жөніндегі филиалдың жауапты тұлғасының міндеттерін орындау. Тәуекелдерді талдау, анықтау және бағалау бойынша шараларды оларды басқару және барынша азайту мақсатында жүзеге асыру.  Филиалдың автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Жолға шығатын кез келген автокөлікке жол парақтарын күнделікті ресімдеу. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жүргізу. Өткізу режимін (оның ішінде рұқсатнамалар) қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды және қызметтік куәліктерді ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық, инженер-энергетик болуы құптарлық. Орта кәсіби техникалық (энергетик) біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу.

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын», өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, электржабдықтарын пайдаланудағы қауіпсіздік Қағидаларын,  Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні, функционалдық міндеттерді орындауға қажет басқа білімдерді білу.   

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

           

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2019 жылғы 14 тамыздан бастап 2019 жылғы 27 тамызды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06,
55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04,  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі.

Функционалдық міндеттері:

Орнатылған электржабдықтарын, автоматтандырылған дизель электрстанциясын және үздіксіз электр қуаты станциясын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарға  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау. Филиалдың электр шаруашылығына жауапкершілік. Энергетикалық жабдықты, филиалдың инженерлік тораптарын (су құбыры, жылу және канализациялық), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау, филиалға тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алулар бюджетін (шығындар сметасы) жасау үшін қажетті қуат ресурстары мөлшерінің қажеттілігін есептеу, энергия ресурстарын, шығын материалдарын шаруашылық қажеттіктерге үнемді және рационалды жұмсалуын қамтамасыз ету. Инженерлік жүйелерді, қуат қондырғыларының ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеу, көрсетілген  жұмыстарды орындауға мердігер ұйымдармен шарт жасауға арналған ақпаратты әзірлеу және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын қамтамасыз ету. Филиалдың инженерлік жүйелерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы және  электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету, қуатпен жабдықтайтын ұйымдармен байланыс жөніндегі филиалдың жауапты тұлғасының міндеттерін орындау. Тәуекелдерді талдау, анықтау және бағалау бойынша шараларды оларды басқару және барынша азайту мақсатында жүзеге асыру.  Филиалдың автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Жолға шығатын кез келген автокөлікке жол парақтарын күнделікті ресімдеу. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жүргізу. Өткізу режимін (оның ішінде рұқсатнамалар) қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды және қызметтік куәліктерді ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық, инженер-энергетик болуы құптарлық. Орта кәсіби техникалық (энергетик) біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу.

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын», өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, электржабдықтарын пайдаланудағы қауіпсіздік Қағидаларын,  Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні, функционалдық міндеттерді орындауға қажет басқа білімдерді білу.   

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

           

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2019 жылғы 31 шілдеден бастап 2019 жылғы 13 тамызды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, L02B9P3, Орал қаласы, Ж.Досмухамедов к-сі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8-711-2-51-29-15, 8-711-2-55-45-35, факс 8-711-2-51-29-15, Қаржылық ұйымдарды бақылау және қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғау бөлімінің бас маманы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, L02B9P3, Орал қаласы, Ж.Досмухамедов к-сі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8-711-2-51-29-15, 8-711-2-55-45-35, факс 8-711-2-51-29-15, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің мынадай лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды кандидаттар қолма-қол немесе почта бойынша конкурсты өткізу туралы хабарландыру орналастырылған (жарияланған) күннен бастап 2019 жылғы 31 шілде – 13 тамыз аралығында (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынуға тиіс.

        Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық почтаның мекенжайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық почта (ura_80@nationalbank.kz)  арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар:

     Қаржылық ұйымдарды бақылау және қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғау бөлімінің бас маманы: білімі – жоғары экономикалық және/немесе жоғары заңгерлік немесе жоғары математикалық, немесе ақпараттық жүйе және технологиялар мамандығы бойынша жоғары техникалық. Негізгі мамандықтың кәсібі бойынша қайта даярлау курстарынан өту жөнінде сертификаттарының болғаны жөн.

        Жұмыс өтілі –  Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде бір жыл не осы топтың лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бір жарым жыл не шетелдік жоғары оқу орындарында оқуды не Ұлттық Банкінің Магистратурасын аяқтау. 

Кәсіби біліктілігі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Стратегиясын білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексін, Қазақстан Республикасының: «Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметтер туралы», «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы», «Микроқаржы ұйымдары туралы», «Коллекторлық қызмет туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Құнды қағаздар нарығы туралы»,   «Қазақстан Республикасындағы зейнеткерлік қамтамасыз ету туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы», «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» заңдарын білу керек. Азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот отырыстарына қатысу тәжірибесі болғаны жөн.

        Функционалдық міндеттері: тәуекел деңгейін бағалау негізінде қаржылық және микроқаржылық ұйымдардың  (олардың филиалдарының), коллекторлық агенттіктердің және кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушы басқа да ұйымдардың қызметін жоспардан тыс тексеруге қатысу. Қаржылық ұйымдарды  (олардың филиалдарын) тексеру қорытындысы бойынша аралық актілерді,  қаржылық (олардың филиалдарын), микроқаржылық ұйымдарды,   коллекторлық агенттіктерді тексеру қорытындысы бойынша актілерді уақытылы әрі сапалы жасау. Қаржылық, микроқаржылық ұйымдардың,   коллекторлық агенттіктердің қызметіне талдау жасау, тексеру барысында алынған ақпараттың талдамасын жасап, оны өңдеу. Қаржылық ұйымдар тарапынан Қазақстан Республикасының Заңсыз жолмен және лаңкестікті қаржыландыруға алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұру туралы заңнамаларының сақталуы мәселесі бойынша тексеруге қатысу. Банктердің, сақтандыру ұйымдарының және басқа да қаржылық ұйымдардың уақытша әкімшілік немесе тарату комиссиясының жетекшісі не мүшесі мәндеттерін атқару, уақытша әкімшіліктің, тарату комиссиясының атқарылған қызмет туралы есептерін қарастыру, уақытша әкімшіліктің, тарату комиссиясының қызметіне тексеру жүргізу, солардың қызметін тексеру нәтижесі бойынша ұсыныстар беру. Қаржы қызметтерін және микроқаржылық ұйымдардың қызметтерін тұтынушылардың қаржы нарығының, микроқаржылық ұйымдардың және коллекторлық агенттіктердің субъектілері қызметіне, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген қаржы институттарының қызметі ережелеріне қатысты шағымдары мен өтініштерін уақытылы әрі сапалы қарастыру. Ықпал етудің шектеулі шараларын, қадағалаушы жауап беру шаралары мен санкциялар және тағы басқа шараларды қолдану туралы құжаттарды дайындау, Ықпал етудің шектеулі шараларының, қадағалаушы жауап беру шараларының жобаларын Ұлттық Банкінің орталық аппаратындағы құрылымдық бөлімшесіне әрі қарай қарастыру үшін жіберу. Тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша іс-шараларға қатысу. Микроқаржылық ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің есептік тіркеуін жүзеге асыру  және тізілімін жүргізу, микроқаржылық ұйымдарды, коллекторлық агенттіктерді жоспардан тыс тексеру, микроқаржылық ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің есептіліктерін сапалы әрі уақытылы өңдеу. Ұлттық Банкінің орталық аппаратындағы бөлімшелерге микроқаржылық ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің есептіліктерін жіберу. Банктік және сақтандыру заңнамасының, микроқаржылық ұйымдар туралы, төлемдер мен төлем жүйелері туралы, коллекторлық қызмет туралы заңнамалардың және өз құзыреті шеңберінде басқа да заңнамалардың бұзылуы бойынша материалдарды қарастыру. Ұлттық Банкінің орталық аппаратымен бөлінетін міндеттер құзыретіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша әкімшілік өндірісті жүзеге асыру, сонымен қатар филиал құзыреті шеңберінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндіріспен байланысты міндеттерді орындау. Бөлімнің кіріс және шығыс құжаттарының сапалы және уақытылы орындау, бөлім қызметіне қатысты басшылық берген өзге де тапсырманы орындау.        

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және kost_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекенжайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсты өткізу орны: Орал қаласы, Ж.Досмухамедов к-сі, 16/1-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ кадрлық резервіне алу үшін түйіндемені қабылдау туралы хабарландыру

 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры»

АҚ кадрлық резервіне алу үшін іріктеу жүргізу шеңберінде түйіндемені қабылдау туралы хабарландыру

 

 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі - Қор) кадрлық резервті қалыптастырады және экономикалық-қаржы саласында ғана емес, сонымен қатар заңтану, ақпараттық технологиялар саласында да, басқа да салаларда да жұмыс тәжірибесі бар мамандарды шақырады.

 

Ол үшін үміткерлер түйіндеме ұсынуы және Қор басшылығымен мен бөлімшелерінің басшыларымен әңгімелесуден (қажет болған жағдайда тестілеу) өтуі қажет.

Түйіндемені (заңды мекенжайын және нақты тұрғылықты жерінің мекен-жайын, байланыс телефондарын, білімі туралы мәліметтерді, жұмыс тәжірибесін көрсете отырып) 2019 жылғы 26 шілдеден 26 тамызына қоса алғанда дейінгі кезеңде Қордың кадр қызметіне қолма-қол немесе электрондық пошта арқылы ұсыну қажет.

Түйіндемені қарау қорытындысы бойынша іріктелген үміткерлер үміткердің түйіндемесінде көрсетілген телефон немесе электрондық пошта арқылы әңгімелесуге шақырылатын болады.

Әңгімелесу нәтижесі бойынша әңгімелесуден сәтті өткен үміткерлер кадр резервіне алынады.

Кандидаттарды таңдау кезінде негізгі өлшемшарттар мыналар болып табылады: біліктіліктің жоғары деңгейі, тиісті білімі, жұмыс тәжірибесі, халықаралық қаржылық және тілдік сертификаттардың болуы, сондай-ақ кандидаттың әлеуеті.

 

Кадр резервіне алынған адамдар кадр резервіне алынған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде бос лауазымға тағайындалуы мүмкін.

 

Адамдарды кадр резервінен шығару мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

 • кадр резервіне алынған адамның оны кадр резервінен шығару туралы өтініш беруі;
 • кадр резервіне алынған адамның бос лауазымға орналасуы;
 • кадр резервіне алынған күннен бастап 1 (бір) жыл өткен соң.

 

Іріктеу Қор Төрағасының 2019 жылғы 11 сәуірдегі № 15 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ға жұмысқа қабылдау ережелері негізінде жүргізіледі.

 

Сіздерді осы іс-шараға қатысуға және Қор ұжымының бір бөлігі болуға шақырамыз!

 

Қордың пошталық мекенжайы, телефон нөмірі және электрондық пошта мекенжайы:

050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы 136, «Пионер-3» БО, 8 қабат

Телефон нөмірі: +7 (727) 312 24 40

E-mail: aingenbayeva@kdif.kz

Алматы қаласына «Qazaq Banki» АҚ тарату комиссиясының төрағасы қызметіне кандидаттарды iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) Алматы қаласына «Qazaq Banki» АҚ (бұдан әрi – Банк) тарату комиссиясының төрағасы қызметіне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «29» шілдеге дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06,
55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04,  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі.

Функционалдық міндеттері:

Орнатылған электржабдықтарын, автоматтандырылған дизель электрстанциясын және үздіксіз электр қуаты станциясын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарға  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау. Филиалдың электр шаруашылығына жауапкершілік. Энергетикалық жабдықты, филиалдың инженерлік тораптарын (су құбыры, жылу және канализациялық), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау, филиалға тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алулар бюджетін (шығындар сметасы) жасау үшін қажетті қуат ресурстары мөлшерінің қажеттілігін есептеу, энергия ресурстарын, шығын материалдарын шаруашылық қажеттіктерге үнемді және рационалды жұмсалуын қамтамасыз ету. Инженерлік жүйелерді, қуат қондырғыларының ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеу, көрсетілген  жұмыстарды орындауға мердігер ұйымдармен шарт жасауға арналған ақпаратты әзірлеу және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын қамтамасыз ету. Филиалдың инженерлік жүйелерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы және  электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету, қуатпен жабдықтайтын ұйымдармен байланыс жөніндегі филиалдың жауапты тұлғасының міндеттерін орындау. Тәуекелдерді талдау, анықтау және бағалау бойынша шараларды оларды басқару және барынша азайту мақсатында жүзеге асыру.  Филиалдың автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Жолға шығатын кез келген автокөлікке жол парақтарын күнделікті ресімдеу. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жүргізу. Өткізу режимін (оның ішінде рұқсатнамалар) қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды және қызметтік куәліктерді ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық, инженер-энергетик болуы құптарлық. Орта кәсіби техникалық (энергетик) біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу.

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын», өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, электржабдықтарын пайдаланудағы қауіпсіздік Қағидаларын,  Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні, функционалдық міндеттерді орындауға қажет басқа білімдерді білу.   

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

           

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2019 жылғы 17 шілдеден бастап 2019 жылғы 30 шілдені қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы, 161200, Түркістан облысы, Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыc, анықтама үшін телефондар 8(725-33) 5-59-62, 8(72533) 5-59-65, факс 8(72533) 5-59-65, әкімшілік-шаруашылық бөлімі бастығының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

05.07.2019 ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы, 161200, Түркістан облысы, Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыc, анықтама үшін телефондар 8(725-33) 5-59-62, 8(72533) 5-59-65, факс 8(72533) 5-59-65, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен бастап (2019 жылғы 05 шілдеден бастап 19 шілде  қоса алғандағы кезеңде) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе пошта арқылы  ұсынуы тиіс.

Үміткерлер құжаттарды электронды түрде хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаға ұсына алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды пошта (tur_80@nationalbank.kz) арқылы берген үміткерлер, құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу  басталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, тұлға әңгімелесуге жіберілмейді.

 

Барлық конкурсқа қатысушыларға жалпы талаптар: бөлім бастығы лауазымы үшін: Білімі – жоғары кәсіби.

Жұмыс өтілі  – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Білімі - Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының осы топтың нақты лауазымының мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін құқықтық актілерін білу. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы

Конкурсқа қатысушыларға талаптар: жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық, немесе жоғары құрылыстық.

Қазақстан Республикасының осы лауазымының мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін құқықтық актілерін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының құрылысын, ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету. Бөлім жұмысына қатысты бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалда ісқағаздарын жүргізуді ұйымдастыру, кіріс және ішкі хат-хабардың, филиалдың негізгі қызметі бойынша бұйрықтардың және өкімдердің  филиал бөлімшелерімен уақтылы орындалуын қадағалау. Электронды құжат айналымы және филиалдың мұражайы жұмысын ұйымдастыру. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету және т.б.

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №261  қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі.

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш. Конкурсқа қатысушы Ұлттық Банк қызметшісінің үш бос лауазымына өтініш беруге құқылы;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білімі туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған көшірмесі;

6) 3х4 көлеміндегі 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Қарау үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар құжаттарды қабылдау мерзімінен кешіктірмей ұсынған құжаттар қабылданады.

Құжаттардың бірінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы»/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме») Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және tur_80@nationalbank.kz электрондық поштасының мекенжайына жіберу қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар өздерінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) қатысты қосымша ақпарат бар болған жағдайда бере алады.

Конкурсты өткізу орны: Түркістан қ., Тәуке хан даңғылы, 371-құрылыс,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Түркістан филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгімелесу өтетін  жерге келу және қайту, тұрғын үй-жайды жалдау, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Тестілеуге жіберілген кандидаттардың тізімі Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде орналастырылады.

Тестілеудің мақсаты кандидаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының нақты лауазымның мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерін білуін бағалау болып табылады.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Үміткерлер  сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Тестілеуден өту кезінде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлердің тізімдері Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде орналастырылады.

Әңгімелесудің мақсаты үміткерлердің кәсіби және жеке қасиеттерін бағалау болып табылады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Кадр қызметі үміткерлерге әңгімелесу уақыты, күні және өткізілетін орны туралы электрондық пошта және (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.  

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

03.07.2019 ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, E02H9B1, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06,
55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04,  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман - инженер - энергетигі.

Функционалдық міндеттері:

Орнатылған электржабдықтарын, автоматтандырылған дизель электрстанциясын және үздіксіз электр қуаты станциясын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарға  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау. Филиалдың электр шаруашылығына жауапкершілік. Энергетикалық жабдықты, филиалдың инженерлік тораптарын (су құбыры, жылу және канализациялық), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жарамды күйде ұстау, филиалға тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алулар бюджетін (шығындар сметасы) жасау үшін қажетті қуат ресурстары мөлшерінің қажеттілігін есептеу, энергия ресурстарын, шығын материалдарын шаруашылық қажеттіктерге үнемді және рационалды жұмсалуын қамтамасыз ету. Инженерлік жүйелерді, қуат қондырғыларының ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеу, көрсетілген  жұмыстарды орындауға мердігер ұйымдармен шарт жасауға арналған ақпаратты әзірлеу және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы орындауын қамтамасыз ету. Филиалдың инженерлік жүйелерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы және  электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету, қуатпен жабдықтайтын ұйымдармен байланыс жөніндегі филиалдың жауапты тұлғасының міндеттерін орындау. Тәуекелдерді талдау, анықтау және бағалау бойынша шараларды оларды басқару және барынша азайту мақсатында жүзеге асыру.  Филиалдың автокөлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Жолға шығатын кез келген автокөлікке жол парақтарын күнделікті ресімдеу. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жүргізу. Өткізу режимін (оның ішінде рұқсатнамалар) қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды және қызметтік куәліктерді ресімдеу, беру, есепке алу, сақтау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық, инженер-энергетик болуы құптарлық. Орта кәсіби техникалық (энергетик) біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын білу.

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын», өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, электржабдықтарын пайдаланудағы қауіпсіздік Қағидаларын,  Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні, функционалдық міндеттерді орындауға қажет басқа білімдерді білу.   

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

           

 

 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2019 жылғы 3 шілдеден бастап 2019 жылғы 16 шілдені қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының мүшесі қызметіне кандидаттарды қосымша iрiктеу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының мүшесі қызметіне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы қажет, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлулерi тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесі және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесіне тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «06» шiлдеге дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының төрағасы қызметіне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) тарату комиссиясының төрағасы қызметіне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шараларын өткізуде «Астана Банкі» АҚ.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесін тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «07» маусымдағы дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

Ұлттық Банк екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасына тәуелсіз бағалауды дайындау және жүргізу бойынша әдіснаманы әзірлеу, жоба бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жобаны іске асыру сапасын бақылауды жүзеге асыру бөлігінде консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізетіні туралы хабарлайды

Екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасына тәуелсіз бағалауды дайындау және жүргізу бойынша әдіснаманы әзірлеу, жоба бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жобаны іске асыру сапасын бақылауды жүзеге асыру бөлігінде консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізу туралы

хабарландыру

 

 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі тендерді ұйымдастырушы болып табылады. Екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасына тәуелсіз бағалауды дайындау және жүргізу бойынша әдіснаманы әзірлеу, жоба бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жобаны іске асыру сапасын бақылауды жүзеге асыру бөлігінде консультациялық қызметтердің (одан әрі – Қызмет) жеткізушісін анықтау үшін Тендер өткізіледі.

Өткізу орны:  050040, Алматы қ.,  Көктем-3, 21-үй, № 129 кабинет.

Қызметің толық ерекше нұсқамалары (техникалық сипаттамалары) тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттама Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында «Ұлттық Банк жайлы» бөлімінде орналастырылған.

Тендерге қатысу талаптары қамтылған ақпараты бар тендерлік құжаттаманы мына мекенжай бойынша тендерлік комиссияның хатшысынан алуға болады: 050040, Алматы қ.,  Көктем-3, 21-үй, № 129 кабинет, тел. +7 (727) 2449-504, +7 (727) 2596-817 (қабылдау бөлмесі). 

Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес ресімделген тендерлік өтінімді тендерге қатысушы мына мекенжай бойынша ұсынады (жібереді): 050040, Алматы қ.,  Көктем-3, 21-үй, Банктерді қадағалау департаменті.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 18 сәуір сағ. 15.30-ге дейін. Тендерлік өтінімдерді ашу күні мен уақыты - 2019 жылғы
18 сәуір сағ. 16-30.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер мына мекенжайда ашылады: 050040, Алматы қ.,  Көктем-3, 21-үй, № 129 кабинет. Тендерге қатысушылар тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашуға қатыса алады.

«Сәлем» СК» АҚ-ны тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шаралары

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) Алматы, Астана, Атырау, Талдықөрган және Тараз қалаларында «Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамын (бұдан әрi – «Сәлем» СК» АҚ) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

«Сәлем» СК» АҚ-ны тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. 18 сәуірге дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2788 099, 2788 095 телефонына хабарласуға болады»

"Kompetenz "Сақтандыру компаниясы" АҚ-ны тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) Алматы, Астана, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Қызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Өскемен, Орал және Шымкент қалаларында «Kompetenz» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамын (бұдан әрi – «Kompetenz» СК» АҚ) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

«Kompetenz» СК» АҚ тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «12» сәуірге дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2788 099, 2788 095 телефонына хабарласуға болады»

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ,«Казинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ тарату комиссияларының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шараларын өткізу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) тарату комиссияларының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шараларын өткізуде:

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ Алматы, Қарағанды қалаларында;

«Qazaq Banki» АҚ Ақтөбе, Атырау, Тараз, Қарағанды, Шымкент қалаларында;

«Казинвестбанк» АҚ Астана, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Павлодар қалаларында;

«Delta Bank» АҚ Астана қаласында.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесін тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «06» наурызға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! 2019 жылғы 2 –3 наурыз аралығында техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ҚР Ұлттық Банкінің электрондық пошта қызметі уақытша жұмыс істемейді
«Астана Банкі» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Казинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ тарату комиссиясының мүшесі қызметтеріне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) тарату комиссиясының мүшесі қызметтеріне кандидаттарды қосымша iрiктеу іс-шараларын өткізуде:

«Астана Банкі» АҚ Ақтау, Шымкент қалаларында;

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ Қарағанды, Павлодар, Петропавл қалаларында;

«Qazaq Banki» АҚ Ақтөбе, Атырау, Тараз, Қарағанды, Шымкент қалаларында;

«Казинвестбанк» АҚ Астана, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Павлодар қалаларында;

«Delta Bank» АҚ Астана, Ақтау, Атырау, Тараз қалаларында.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесін тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. «28» ақпанға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, L02B9P3, Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8(7112) 55-45-35, факс 8(7112) 51-29-15, Жетекші маман - аудармашының (қазақ тілі) (уақытша, негізгі қызметкер болмаған кезеңге) бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, L02B9P3, Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8(7112) 55-45-35, факс 8(7112) 51-29-15, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен бастап (2018 жылғы 14 желтоқсаннан 29 желтоқсан аралығындағы кезеңді (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол (жұмыс күндері сағат 09.00. бастап 16.00 дейін) немесе почта арқылы (нотариалды куәландырылған құжаттардың көшірмесі) ұсынуға тиіс.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Жетекші маман - аудармашы (қаз.) (уақытша, негізгі қызметкер болмаған кезеңге): білімі – Жоғары филологиялық. Орта кәсіби білімге рұқсат етіледі. Еңбек өтілімі – орта кәсіби (филологиялық) білімі болған кезде Ұлттық Банкте кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы еңбек өтілімі кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы, Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін  білуі қажет. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Ұлттық Банкнің қызметкері ретінде жұмысқа орналасуға ниет білдірген тұлғаларға қойылатын талапқа сәйкес нормативтік құқықтық актілерді және «Қазақстан-2050» Стратегиясын: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын білуі қажет.

Функционалдық міндеттері: Құжаттарды орыс тілінен мемлекеттік тілге және/немесе мемлекеттік тілден орыс тіліне аудару, тексеруді және аударылған құжаттарды түзетуді жүзеге асыру. Филиал қызметкерлеріне іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуде әдістемелік көмек көрсету. Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша Ұлттық Банкінің шараларын жүзеге асыру. Мемлекеттік тілді іс қағаздарына енгізу. Қызметкерлерге мемлекеттік тілді оқытуды ұйымдастыру және бақылау. Тілдерді дамыту және қолдану бағдарламасы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру бойынша есептерді жасақтау.

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекен-жайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және (ura_80@nationalbank.kz ), электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса бере алады.

Конкурсты өткізу орны: Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақмола филиалы, 020000, Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 214-үй, анықтама үшін телефондар 8(7162) 55-18-00, , әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман инженер-энергетигінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақмола филиалы, 020000, Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 214-үй, анықтама үшін телефондар 8(7162) 55-18-00, , Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.  

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар:

          Жетекші маман  инженер-энергетигі лауазымы үшін: білімі - жоғары кәсіби, орта кәсіби білімге рұқсат етіледі.

 Еңбек өтілі- кәсіби орта білімі болса Ұлттық Банкте бір жарым жылдан кем емес, немесе бағыты осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салада екі жылдан кем емес еңбек өтілі болуы керек.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңдарын және осы топтың нақты лауазымына сәйкес келетін саладағы қарым-қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін білуі. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

           

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Ақмола филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімі жетекші маман  инженер-энергетигі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі: жоғары техникалық,  кәсіби орта (техникалық) білім болады. Мемлекеттік немесе қаржылық ұйымдарда  жұмыс тәжірибесі болғаны құпталады.

           Ұлттық Банк қызметшісі лауазымын иеленуге үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан 2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағдары» стратегиясын» білуі.

          Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін,  Өрт қауіпсіздігі ережесін, Электр қондырғыларын пайдалану, электр қауіпсіздігі ережесін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның еншілес ұйымдарының тауарды, қызметтер мен қызмет көрсетулерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының осы лауазымның  функционалдық бағыттарына сәйкес облыстардағы қарым-қатынасты  реттейтін өзге де нормативтік-құқықтық актілерін білуі.

Функционалдық міндеттері: орнатылған электр жабдықтарына,        автоматтандырылған дизельді электрстанция және үздіксіз электркөзі станциясына, инженерлік желілер мен құралдарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жұмысқа жарамды күйінде ұстау. Филиалдың энергетикалық жабдықтарына, инженерлік жүйелеріне (су, жылу және кәріз құбырлары), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеу жүргізуді және жұмысқа жарамды күйде болуын қамтамасыз ету, филиалда тауарлар мен жұмыстарды сатып алу бюджетін (шығыс сметасын) жасау үшін қажетті энергоқорларды пайдалану есебін жасау, энергия қорлары мен шаруашылық қажеттілікке кететін материалдарды үнемді және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Инженерлік желілерге, энергия қондырғыларына ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын жасау, аталған жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдармен шарт жасау үшін ақпарат дайындау және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы жүргізуін қадағалау. Филиалдың инженерлік желісінің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Техника, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қадағалау, филиалдың энергия шаруашылығының энергиямен қамту ұйымдарымен байланысы бойынша жауапты тұлғаның міндеттерін атқару. Орындайтын жұмысы  бойынша тәуекелді басқару және азайту мақсатында, тәуекелді табу, талдау және бағалау бойынша шараларды жүзеге асыру. №1-нысанда «Қазақстан Республикасының есептегі отын-энергетикалық балансы» және №1-тр «Автокөліктің болуы және жұмысы туралы есепті» есептерді жасау және оларды жыл сайын статистика басқармасына тапсыру. Филиалдың автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Орнатылған жабдықтардың сауатты пайдаланылуы бойынша қызмет көрсететін қызметкерлермен техникалық оқу өткізу.

 

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

            1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

           2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

            3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

            4) білім туралы құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

            5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

            6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

            7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

            Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

            Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен (2018 жылғы 31 қазаннан 13 қараша аралығындағы кезеңде (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе почта арқылы ұсынуға тиіс.

            Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық почтаның мекен-жайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық пошта (kokch_80@nationalbank.kz ) арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қалалар: Алматы, Астана, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Өскемен (ШҚО), Шымкент «Астана Банкі» АҚ (бұдан әрi – Банк) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2018 ж. «9» қарашаға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

Хабарландыру «Эксимбанк Қазақстан» АҚ тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу туралы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қалалар: Алматы, Астана, Қарағанды, Павлодар және Петропав (СҚО) «Эксимбанк Қазақстан» АҚ (бұдан әрi – Банк) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2018 ж. «25» қазанға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады»

Хабарландыру «Qazaq Banki» АҚ тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу туралы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қалалар: Алматы, Қаскелен (Алматы облысы), Астана, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Тараз және Шымкент «Qazaq Banki» АҚ (бұдан әрi – Банк) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының төрағасын тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2018 ж. «25» қазанға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады»

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығының және маман - инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі инженерінің бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»,  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалдың  бэк-оффисіне тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарына түзетулер енгізу өтінімдерінің ұсынылуын қамтамасыз ету.   Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алуды жүргізу шараларын жүзеге асыру. Шарушылық қажеттіліктер үшін шығыс материалдардың үнемді және тиімді шығындалуын қамтамасыз ету. Жасалған шарттардың талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім уәкілеттілігінің шегінде бюджетпен (шығыстар сметасымен) қарастырылған қаражаттың уақытылы пайдаланылуын, кірістер мен шығындар болжамын, филиалдың тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын қадағалау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарыны ұйымдастыру және бақылау.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету және бақылау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс көлемінің тізімдемесін жасау. Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу және күрделі жөндеу бойынша ақаулық актілерді Ұлттық Банктің жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуді реттейтін нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес  жасалуын қамтамасыз ету.  Құрылысқа, күрделі жөндеуге жататын объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын Ұлттық Банктің басшылығына белгіленген тәртіпте ұсыну. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын талап ететін 5-топтың негізгі құрал объектілері бойынша мәліметтерді Ұлттық Банктің Шаруашылық басқармасына белгіленген тәртіпте келісуге ұсыну. Нысанға (№ 2 нысан, №КС3 нысан) сәйкес мердігер ұйымдар нақты орындаған барлық жұмыстардың көлемін бақылау және мердігерлер ұсынған құжаттардағы есептеулердің дұрыстығының тексерілуін тиісінше бақылауды қамтамасыз ету. Салынған объектіні қабылдау актісін тексеру және қол қою. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсететін жеткізушілердің міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау. Филиалдың бекітілген кабинеттері мен үй-жайларында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Желіге шығатын әр автокөлікке жол жүру парақтарын  күнделікті рәсімдеу.  

Жеткізушілер нарығын талдауды жүргізу. Бюджетті, кірістер мен шығыстар болжамын, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын жасау. Бөлімнің қызметіне жататын тауарлардың, қызметтердің және жұмыстардың ақысын төлеу құжаттарын  Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес дайындау. Шаруашылық шарттарды жасау үшін дайындық жұмыстарды жүзеге асыру. Жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша  ұсыныс беруге қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін дайындауға қатысу. Бөлім қызметіне тиісті тәуекелдерді басқарудың жүзеге асырылуын ұйымдастыру.

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің маман - инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Орта кәсіби техникалық немесе құрылыстық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 3 қыркүйектен бастап 2018 жылғы 14 қыркүйекті қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалы, 150000, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы к-сі, 6-үй, анықтама үшін телефондар 8 (7152) 55-15-34, факс 8(7152) 46-42-07, қызметкерлермен жұмыс жүргізу бойынша бас маманының лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалы, 150000, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы к-сі, 6-үй, анықтама үшін телефондар 8 (7152) 55-15-34, факс 8(7152) 46-42-07, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалының қызметкерлермен жұмыс жүргізу бойынша бас маманы (1 бірлік)

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды үміткерлер қолма-қол (жұмыс күндері сағат 09-00-ден 18-00-ге дейін) немесе пошта бойынша конкурсты өткізу туралы хабарландыру орналастырылған (жарияланған) күннен бастап (2018 жылғы 20 тамыздан бастап 04 қыркүйек бойынша (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күнінің ішінде жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынуға тиіс.

Конкурстың барлық қатысушыларына қойылатын жалпы талаптар:

      Қызметтік міндеттер: Қызметкерді таңдауды, іріктеуді және жалдауды қамтамасыз ету, қызметкердің құжаттарын дайындау және ресімдеу (қабылдау, жұмыстан шығару, ауыстыру, қызметтік іссапарлар, ынталандыру, тәртіптік жаза, әлеуметтік төлемдер),қызметкерлердің жеке істерін қалыптастыру, жұмыс уақытының есеп табельдерін жасау, құрастыру және қызметкер бойынша деректер базасын жүргізу. Филиалдың басшылық құрамының резервін қалыптастыру бойынша жұмысты жүргізу, қызметкерлерді оқыту, аттестациялау. Филиалда ЖОО  студенттерінің тәжірибеден өтуін ұйымдастыру. Филиал қызметкерлерінің еңбегін бағалау бойынша жұмысты үйлестіру. Жұмыс істемейтін зейнеткерлердің, банк жүйесі ардагерлерінің есебі бойынша жұмысты жүргізу. Қызметкерлерді медициналық сақтандыру бойынша және қызметкерлерді қайғылы жағдайлардан сақтандыру бойынша жұмысты үйлестіру. Филиалдың адам ресурстары статистикасы бойынша деректерді ұсыну. Аумақтық мемлекеттік органдармен өзара бірлесіп әрекет ету. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Қызметкерлермен жұмыс жүргізу бойынша жоспарларды және есептерді жасау, қызметкерлермен жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу. Бизнес-процеске тиісті тәуекелдерді басқару. Әскери есепті және сақтап қоюды жүргізу, әскери есеп бойынша мәліметтерді және есептерді ұсыну.

      Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар: жоғары гуманитарлық                      және/немесе жоғары заңгерлік, әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес мамандықтары бойынша жоғары техникалық немесе жоғары кәсіби білімі болу.

      Адам ресурстарын басқару мәселелері бойынша курстарда мерзімді қайта дайындықтардан өткендігі туралы сертификаттардың болғаны жөн. Жұмыс өтілі – Ұлттық Банктің қызметші лауазымында кемінде бір жыл немесе осы топтың нақты лауазымының қызметтік бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бір жарым жыл істеген немесе шетелдің жоғарғы оқу орнын тамамдаған немесе Ұлттық Банктің магистратурасын бітірген болу.

       Қазақстан Республикасының заңдарын – Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңдарын, осы топтың нақты лауазымын мамандандыруға сәйкес келетін

Функционалдық міндеттері: Қаржы қызметтерін тұтынушыларының заңды мүддесін қорғау  және тиісті деңгейде қамтамасыз етілетін құқықтарын қорғау қаржылық нарық және қаржы ұйымдарын қадағалауды және бақылауды жүзеге асыру. Шағын қаржы ұйымдарының қаржылық есептілігін ұсыну мерзімдерін сақтау, тізімдемені жүргізу, есептік тіркеу бойынша құжаттарды қарау. Әкімшіліктік құқық бұзушылық хаттамаларын жасау. Қазақстан Республикасының заңдарының нормаларын сақтау бойынша қаржы нарығы субъектілерінің тексерістерін жүзеге асыру. Қаржы ұйымдары комиссиясын тарату және уақытша әкімшілік іс-әрекеттерін тексеру зәне қадағалауды жүзеге асыру. Сот отырыстарына қатысу. Қаржы ұйымдарына әсерін тигізетін шектеу шараларын қолдануды келісу. Қаржы қызметкерлері тұтынушыларының қаржылық сауаттылығын көтеруге бағытталған ақпараттық материалдарды тарату, түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Бұқаралық ақпарат құралдарына  материалдар дайындау. Өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер жобасына    ұсыныстарды әзірлеуге қатысу. Ұлттық Банкінің мемлекеттік қызметті көрсету стандарттарына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету.

           Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы                      24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, соның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және petro_80@nationalbank.kz. электрондық поштаның мекенжайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпараттарды (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелерін, ғылыми жарияланымдарын, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелерді, ұсынымдарды) ұсынуына болады.

      Жоғарыда аталған құжаттарды үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаның мекенжайына электрондық түрде жолдауларына болады.

Конкурс өткізу орны: Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 6-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалы

Конкурс келесі кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолы, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқа) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды аяқтаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесудің өткізілу уақытын, күнін және орнын кадр қызметі электрондық пошта және (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы және валюталық операцияларды бақылау бөлімінің жетекші маман – экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына) бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»,  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалдың  бэк-оффисіне тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарына түзетулер енгізу өтінімдерінің ұсынылуын қамтамасыз ету.   Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алуды жүргізу шараларын жүзеге асыру. Шарушылық қажеттіліктер үшін шығыс материалдардың үнемді және тиімді шығындалуын қамтамасыз ету. Жасалған шарттардың талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім уәкілеттілігінің шегінде бюджетпен (шығыстар сметасымен) қарастырылған қаражаттың уақытылы пайдаланылуын, кірістер мен шығындар болжамын, филиалдың тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын қадағалау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарыны ұйымдастыру және бақылау.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету және бақылау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс көлемінің тізімдемесін жасау. Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу және күрделі жөндеу бойынша ақаулық актілерді Ұлттық Банктің жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуді реттейтін нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес  жасалуын қамтамасыз ету.  Құрылысқа, күрделі жөндеуге жататын объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын Ұлттық Банктің басшылығына белгіленген тәртіпте ұсыну. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын талап ететін 5-топтың негізгі құрал объектілері бойынша мәліметтерді Ұлттық Банктің Шаруашылық басқармасына белгіленген тәртіпте келісуге ұсыну. Нысанға (№ 2 нысан, №КС3 нысан) сәйкес мердігер ұйымдар нақты орындаған барлық жұмыстардың көлемін бақылау және мердігерлер ұсынған құжаттардағы есептеулердің дұрыстығының тексерілуін тиісінше бақылауды қамтамасыз ету. Салынған объектіні қабылдау актісін тексеру және қол қою. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсететін жеткізушілердің міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау. Филиалдың бекітілген кабинеттері мен үй-жайларында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Желіге шығатын әр автокөлікке жол жүру парақтарын  күнделікті рәсімдеу.  

Жеткізушілер нарығын талдауды жүргізу. Бюджетті, кірістер мен шығыстар болжамын, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын жасау. Бөлімнің қызметіне жататын тауарлардың, қызметтердің және жұмыстардың ақысын төлеу құжаттарын  Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес дайындау. Шаруашылық шарттарды жасау үшін дайындық жұмыстарды жүзеге асыру. Жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша  ұсыныс беруге қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін дайындауға қатысу. Бөлім қызметіне тиісті тәуекелдерді басқарудың жүзеге асырылуын ұйымдастыру.

 1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының валюталық операцияларды бақылау бөлімінің жетекші маман – экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына).

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық. Орта кәсіби (экономикалық) білімге рұқсат етіледі. Негізгі мамандықтың саласы бойынша курстарда мерзімді қайта даярлау туралы сертификаттардың болуы құптарлық.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін (валюталық реттеуге қатысты), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы», Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары, Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру және резиденттердің экспорт және импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидалары, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары және басқа да қаржылық ұйымдарды және қаржылық нарық қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді білуі. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Функционалдық міндеттері: Белгіленген тәртіппен уәкілетті банктердің (олардың филиалдары) және уәкілетті ұйымдардың қызметтеріне тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексеруді, оның ішінде жоспардан тыс және құжаттамалық тексерулерді жүзеге асыру жұмыстарына қатысу, сонымен қатар өзге де тұлғалардың валюталық заңнаманы сақтау бөлігіне тексеру жүргізу, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу және (қайта ресімдеу) бойынша лицензия (телнұсқа) беру үшін және уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттеріне немесе уәкілетті банктердің айырбастау пункттеріне қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясына қосымшаны беру бойынша құжаттарды қарау. «Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсету бойынша жұмыстарға қатысу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерге қатысты белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық  туралы хаттамаларды толтыру, оларды сотқа немесе Ұлттық Банктің уәкілетті лауазымдық тұлғасына жолдау және басқа да міндеттерді орындау. Қызметтің белгіленген түрімен айналысуға берілген (қайта ресімделген, тоқтатылған,  қайтарған немесе тоқтату) лицензияны алған тұлға бойынша мәліметті Мемлекеттік кірістер департаментіне ұсыну. Құқықтық статистика органдарына әкімшілік істер және хабарламалар бойынша тексерулердің есептік құжаттарын жолдау, құқықтық статистика органдарымен заңнамада белгіленген тәртіпте салыстыруды жүзеге асыру. Лицензиялар, жүргізілген тексерулер, айырбастау пункттері, келісімшарттардың есептік нөмірі, валюталық заңнамамен анықталған бұзушылықтар бойынша жүргізілген жұмыстар, есептік тіркеуден өткен келісімшарттар және экспорт немесе импорт бойынша мәмілелердің келісімшарттық мерзімдерін талдау, валюталық заңнаманы бұзушылықтар бойынша жүргізілген жұмыстар туралы мәліметтерді ендіруді, сондай-ақ «Экспорттық-импорттық валюталық бақылау нәтижелерін жинау және өңдеу» автоматтандырылған ақпарат шағын жүйесі шеңберінде валюталық операциялар бойынша есептілікті жинауды, өңдеуді және енгізуді жүзеге асырады. Келісімшарттардың есептік нөмірін жеке есепке жатқызу, келісімшарттарды есептік тіркеуді жүзеге асыру. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе шегінде статистикалық есептілікті жинау және өңдеу үшін айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сатып алуы/сатуы, айырбастау пункттерінің саны туралы ақпаратты жинақтау, өңдеу және Ұлттық Банктің орталық аппаратының тиісті бөлімшесіне жолдауды жүзеге асыру. Бөлімнің құзыретіне жататын сұрақтар бойынша басқа да тапсырмаларды орындау.

 

 

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 10 тамыздан бастап 2018 жылғы 24 тамызды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің маман - инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі инженері бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің маман - инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Орта кәсіби техникалық немесе құрылыстық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 9 тамыздан бастап 23 тамызды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына) уақытша бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уақытша бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына).

Функционалдық міндеттері: Өңір экономикасының нақты секторының кәсіпорындарының мониторингі бойынша шараларды өткізу. Облыстағы әлеуметтік-экономикалық ахуал (әлеуметтік жағдай), баға мониторингі мен инфляцияны болжау, қаржы нарығының жағдайы туралы талдау материалдарын дайындау. Өңірлік статистикалық бюллетень шығару және статистикалық мәліметтерді дайындау. Статистикалық нысандар бойынша және өзге де ақпараттарды жинақтау, өңдеу және Ұлттық Банкке  жіберу, оның ішінде төлем балансы бойынша, төлем балансының статистикасы шеңберінде басқа да жұмыстарды орындау. «Валюталық операцияны тіркеу» және «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарты мен Регламентінде белгіленген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету. Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі туралы және бөлімнің жұмыс бағытымен заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша ақпарат дайындау. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу, бөлім қызметінің бағыттары бойынша Ұлттық Банк қызметі туралы сөз сөйлеулер дайындау.Филиал қызметкерлерінің заемдары жөнінде операциялар бойынша қызмет көрсету. Бөлімде іс қағаздарын жүргізу. Филиал басшылығы мен бөлім бастығының басқа да тапсырмаларын орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі жоғары экономикалық. Негізгі мамандық бағыты бойынша курстарда қайта дайындаудан өткендігі туралы сертификаттарының болуы құптарлық.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы», «Мемлекеттік қызметтер туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік статистика туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бетіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын, Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюталық операцияларына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын, Валюталық реттеу режимдері шегінде құжаттармен жұмыс және төлем балансы статистикасын қалыптастыру мақсаттары үшін статистикалық және әкімшілік деректерді жинау жөніндегі нұсқаулықты, Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарының мониторингін дамытудың 2013-2017 жылдарға арналған тұжырымдамасын, Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні,  ақша-кредит қатынастары, валюталық реттеу, есеп, талдау және статистика мәселелері бойынша басқа да басшылық нормативтік материалдарды білу. Статистиканың жалпы теориясы және оның  әдістерін, төлем балансын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін, бухгалтерлік есептің негізін білу.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы  31 шілдеден бастап 2018 жылғы 13 тамызды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй, анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, әкімшілік-шаруашылық бөлімі жетекші маман инженер-энергетигінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй,  анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметкері, әкімшілік-шаруашылық бөлімі жетекші маман  инженер-энергетигінің бос лауазымына конкурс жариялайды:

Қызметтік міндеттері: орнатылған электр жабдықтарына,        автоматтандырылған дизельді электрстанция және үздіксіз электркөзі станциясына, инженерлік желілер мен құралдарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жұмысқа жарамды күйінде ұстау. Филиалдың энергетикалық жабдықтарына, инженерлік жүйелеріне (су, жылу және кәріз құбырлары), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеу жүргізуді және жұмысқа жарамды күйде болуын қамтамасыз ету, филиалда товарлар мен жұмыстарды сатып алу бюджетін (шығыс сметасын) жасау үшін қажетті энергоқорларды пайдалану есебін жасау, энергия қорлары мен шаруашылық қажеттілікке кететін материалдарды үнемді және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Инженерлік желілерге, энергия қондырғыларына ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын жасау, аталған жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдармен шарт жасау үшін ақпарат дайындау және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы жүргізуін қадағалау. Филиалдың инженерлік желісінің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Техника, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қадағалау, филиалдың энергия шаруашылығының энергиямен қамту ұйымдарымен байланысы бойынша жауапты тұлғаның міндеттерін атқару. Орындайтын жұмысы  бойынша тәуекелді басқару және азайту мақсатында, тәуекелді табу, талдау және бағалау бойынша шараларды жүзеге асыру. №1-нысанда «Қазақстан Республикасының есептегі отын-энергетикалық балансы» және №1-тр «Автокөліктің болуы және жұмысы туралы есепті» есептерді жасау және оларды жыл сайын статистика басқармасына тапсыру. Филиалдың автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талап:

Білімі- кәсіби жоғары, кәсіби орта білім де болады.

Еңбек өтілі- кәсіби орта білімі болса Ұлттық Банкте бір жарым жылдан кем емес, немесе бағыты осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салада екі жылдан кем емес еңбек өтілі болуы керек. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңдарын және осы топтың нақты лауазымына сәйкес келетін саладағы қарым-қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін білуі. Өзге де қызметтік міндеттерін атқаруға қажетті білім.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап:

Білімі: Жоғары техникалық.  Кәсіби орта (техникалық) білім болады. Мемлекеттік немесе қаржылық ұйымдарда  жұмыс тәжірибесі болғаны құпталады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін,  өрт қауіпсіздігі Ережесін, электр қондырғыларын пайдалану, электр қауіпсіздігі Ережесін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның еншілес ұйымдарының тауарды, қызметтер мен қызмет көрсетулерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының осы лауазымның  функционалдық бағыттарына сәйкес облыстардағы қарым-қатынасты  реттейтін өзге де нормативтік-құқықтық актілерін білуі.

Конкурс, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жыл            24 тамыздағы №261 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату  Қағидасына (бұдан әрі-Қағида) сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін мына құжаттар қажет:

 1. Түйіндеме ( нақты тұрғылықты мекенжайы және телефоны, білімі, еңбек өтілі туралы нақты мәліметтер көрсетілген);
 2.  Қағиданың 2 қосымшасына сәйкес  нысанда өтініш.  Конкурсқа қатысушы

Ұлттық Банктің  үш бос лауазымына өтініш ұсынуға құқылы;

 1. Қағиданың 3 қосымшасына сәйкес  нысанда толтырылған анкета;
 2. Жоғары білімі туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 3. Еңбек жолы туралы құжаттың нотариалды куәландырылған немсе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған көшірмесі;
 4. 3х4 өлшемдегі 1(бір) фотосурет;
 5. Жеке куәлігінің көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

Түйіндеменің электронды  нұсқасын  Нұсқаулыққа (www.nationalbank.kz  тармақ «Ұлттық Банк туралы»/«Бос орындар»/ тармақша «Түйіндеме») сәйкес  толтырып: Mang_80@nationalbank.kz электронды почтасына жіберіледі. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар  өздерінің біліміне, еңбек өтіліне, кәсіби дайындығының деңгейіне қатысты  қосымша ақпараттар (кәсіби біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақ берілген  құжаттардың көшірмелерін, ғылми мақалаларын, мінездемелерін,  бұрынғы жұмыс орнынан ұсыныс) бере алады.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар конкурсқа қатысуға қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжайға,  конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған  күннен бастап, (2018 жылғы 17 - 30 шілде аралығында)  10 (он) жұмыс күні ішінде өз қолымен немесе пошта арқылы ұсынады.

Кандидаттар  құжаттарды  хабарландыруда көрсетілген  электронды поштаға жібере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды поштаға (Mang_80@nationalbank.kz) жолдаған  кандидаттар әңгімелесу басталардан бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың түпнұсқасын ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын тапсырмаған тұлға  әңгімелесуге жіберілмейді.

Конкурстың өтетін орыны:  Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй - «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы.

Конкурс келесі кезеңдерден тұрады:

 1. конкурс өткізу туралы хабарландыру;
 2. конкурстық комиссия құрамын бекіту;
 3. конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;
 4. кандидаттарды тестілеу;
 5. кандидаттармен әңгімелесу;
 6. конкурстық  комиссияның қорытынды отырысы;
 7. кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысу бойынша шығындар (әңгімелесу орнына келу-қайту, үй жалдау, байланыс құралдарының барлық түрін пайдалану және т.б.) конкурсқа қатысушылардың өз есебінен болады.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды құжат қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Құжаттарын қарауды аяқтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурстық комиссия   қатысушыларды тестіге жіберуге шешім қабылдайды.

Тестіге жіберуге шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні  ішінде кандидаттар тест өтеді.

Тестіден өту барысында көрсетілген деңгеймен бірдей немесе жоғары баға алған кандидаттар әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны, тест аяқталған  күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Әңгімелесудің өтетін күні, уақыты және орыны туралы мәліметті кадр қызметі электронды поштаға жібереді немесе телефон байланысы арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»,  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалдың  бэк-оффисіне тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарына түзетулер енгізу өтінімдерінің ұсынылуын қамтамасыз ету.   Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алуды жүргізу шараларын жүзеге асыру. Шарушылық қажеттіліктер үшін шығыс материалдардың үнемді және тиімді шығындалуын қамтамасыз ету. Жасалған шарттардың талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім уәкілеттілігінің шегінде бюджетпен (шығыстар сметасымен) қарастырылған қаражаттың уақытылы пайдаланылуын, кірістер мен шығындар болжамын, филиалдың тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын қадағалау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарыны ұйымдастыру және бақылау.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету және бақылау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс көлемінің тізімдемесін жасау. Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу және күрделі жөндеу бойынша ақаулық актілерді Ұлттық Банктің жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуді реттейтін нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес  жасалуын қамтамасыз ету.  Құрылысқа, күрделі жөндеуге жататын объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын Ұлттық Банктің басшылығына белгіленген тәртіпте ұсыну. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын талап ететін 5-топтың негізгі құрал объектілері бойынша мәліметтерді Ұлттық Банктің Шаруашылық басқармасына белгіленген тәртіпте келісуге ұсыну. Нысанға (№ 2 нысан, №КС3 нысан) сәйкес мердігер ұйымдар нақты орындаған барлық жұмыстардың көлемін бақылау және мердігерлер ұсынған құжаттардағы есептеулердің дұрыстығының тексерілуін тиісінше бақылауды қамтамасыз ету. Салынған объектіні қабылдау актісін тексеру және қол қою. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсететін жеткізушілердің міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау. Филиалдың бекітілген кабинеттері мен үй-жайларында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Желіге шығатын әр автокөлікке жол жүру парақтарын  күнделікті рәсімдеу.  

Жеткізушілер нарығын талдауды жүргізу. Бюджетті, кірістер мен шығыстар болжамын, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын жасау. Бөлімнің қызметіне жататын тауарлардың, қызметтердің және жұмыстардың ақысын төлеу құжаттарын  Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес дайындау. Шаруашылық шарттарды жасау үшін дайындық жұмыстарды жүзеге асыру. Жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша  ұсыныс беруге қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін дайындауға қатысу. Бөлім қызметіне тиісті тәуекелдерді басқарудың жүзеге асырылуын ұйымдастыру.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 17 шілдеден бастап 2018 жылғы 30 шілдені қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, 090000, Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8(7112) 51-29-15, 55-45-35, факс 8(7112) 51-29-15, қолма-қол ақшамен жұмыс және кассалық операциялар бөлімінің жетекші маман-инженерінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы, 090000, Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй, анықтама үшін телефондар 8(7112) 51-29-15, 55-45-35, факс 8(7112) 51-29-15, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен бастап (2018 жылғы 12 шілдеден 25 шілде аралығындағы кезеңде (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе почта арқылы ұсынуға тиіс.

Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық почтаның мекен-жайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық пошта (ura_80@nationalbank.kz) арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар:

1. Қолма-қол ақшамен жұмыс және кассалық операциялар бөлімінің жетекші маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі: жоғарғы техникалық және/немесе жоғары экономикалық. Кәсіби орта білім (техникалық немесе экономикалық) рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын,  «Қазақстан-2050» Стратегиясын: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарында касса торабын жобалау және орнатуға қойылатын техникалық талаптар туралы нұқсаулығын, аталған қызметтің мамандығына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін, Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін білуі тиіс. Банк жүйесінде  сигнализация, күзет, өрт қауіпсіздігі және касса техникасы саласында жұмыс тәжірибесінің болуы құптарлық.

Функционалдық міндеттері: Филиал қауіпсіздігі техникалық құралдарының және тиісті күзетінің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету. Кассалық техникалардың және кассалық жабдықтауды жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Қажеттілікке байланысты жабдықтарды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді алуға өтінімдерді жасау. Екінші деңгейлі банктерге және басқа қаржы ұйымдарына күзет пен өрт қауіпсіздігі құрал-жабдықтары мен техникалық күшейту мәселелерінде әдістемелік және консультациялық көмектер беру. Филиалдың күзет  қызметіне және күзет мониторингі  қызметі мен дабыл-күзет сигнализациясы  жүйесіне қызмет көрсетуге, бейнебақылау, кіруді бақылау жүйелеріне, өрт   сигнализациясына,  зертханалық таразыны тексеру бойынша қызметтерге сатып алуды жүзеге асыру, сондай-ақ  қажет болған жағдайда Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес аталған қауіпсіздік жүйелерінің жөндеу жұмыстарын жүргізу. Банк филиалдарына, уәкілетті ұйымдарға ғимараттың, үй-жайдың және жабдықтардың белгіленген талаптарға сәйкестігі, айырбастау пунктері мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың техникалық нығайтылуы және күзеттің инженерлік-техникалық  құралдары, өрт қауіпсіздігі құралдарымен жабдықталуына тексерулер  жүргізу, сондай-ақ банкноттардың, монеталардың және құндылықтардың инкассациясы бойынша операцияларды жүргізу тәртібінің сақталуына байланысты банк филиалдарының қызметін, оның ішінде қолма-қол ақшаны, басқа құндылықтарды  сақтауды қамтамасыз етуге қажетті жағдайлар және кассалық тәртіп бойынша тексерулер жүргізу. Филиалдың рұқсатнамалық және ішкі объектілік режимін ұйымдастыруға қатысу, олар бойынша белгіленген талаптардың сақталуына бақылауды жүзеге асыру. Бюджет жобасын(шығыс сметасы), тоқсандық есептерді құруға қатысу.

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекен-жайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және (ura_80@nationalbank.kz ), электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса бере алады.

Конкурсты өткізу орны: Орал қаласы, Ж. Досмухамедова көшесі, 16/1-үй,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Батыс Қазақстан филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»,  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалдың  бэк-оффисіне тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарына түзетулер енгізу өтінімдерінің ұсынылуын қамтамасыз ету.   Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алуды жүргізу шараларын жүзеге асыру. Шарушылық қажеттіліктер үшін шығыс материалдардың үнемді және тиімді шығындалуын қамтамасыз ету. Жасалған шарттардың талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім уәкілеттілігінің шегінде бюджетпен (шығыстар сметасымен) қарастырылған қаражаттың уақытылы пайдаланылуын, кірістер мен шығындар болжамын, филиалдың тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын қадағалау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарыны ұйымдастыру және бақылау.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету және бақылау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс көлемінің тізімдемесін жасау. Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу және күрделі жөндеу бойынша ақаулық актілерді Ұлттық Банктің жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуді реттейтін нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес  жасалуын қамтамасыз ету.  Құрылысқа, күрделі жөндеуге жататын объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын Ұлттық Банктің басшылығына белгіленген тәртіпте ұсыну. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын талап ететін 5-топтың негізгі құрал объектілері бойынша мәліметтерді Ұлттық Банктің Шаруашылық басқармасына белгіленген тәртіпте келісуге ұсыну. Нысанға (№ 2 нысан, №КС3 нысан) сәйкес мердігер ұйымдар нақты орындаған барлық жұмыстардың көлемін бақылау және мердігерлер ұсынған құжаттардағы есептеулердің дұрыстығының тексерілуін тиісінше бақылауды қамтамасыз ету. Салынған объектіні қабылдау актісін тексеру және қол қою. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсететін жеткізушілердің міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау. Филиалдың бекітілген кабинеттері мен үй-жайларында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Желіге шығатын әр автокөлікке жол жүру парақтарын  күнделікті рәсімдеу.  

Жеткізушілер нарығын талдауды жүргізу. Бюджетті, кірістер мен шығыстар болжамын, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын жасау. Бөлімнің қызметіне жататын тауарлардың, қызметтердің және жұмыстардың ақысын төлеу құжаттарын  Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес дайындау. Шаруашылық шарттарды жасау үшін дайындық жұмыстарды жүзеге асыру. Жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша  ұсыныс беруге қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін дайындауға қатысу. Бөлім қызметіне тиісті тәуекелдерді басқарудың жүзеге асырылуын ұйымдастыру.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 2 шілдеден бастап 2018 жылғы 16 шілдені қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына) уақытша бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уақытша бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына).

Функционалдық міндеттері: Өңір экономикасының нақты секторының кәсіпорындарының мониторингі бойынша шараларды өткізу. Облыстағы әлеуметтік-экономикалық ахуал (әлеуметтік жағдай), баға мониторингі мен инфляцияны болжау, қаржы нарығының жағдайы туралы талдау материалдарын дайындау. Өңірлік статистикалық бюллетень шығару және статистикалық мәліметтерді дайындау. Статистикалық нысандар бойынша және өзге де ақпараттарды жинақтау, өңдеу және Ұлттық Банкке  жіберу, оның ішінде төлем балансы бойынша, төлем балансының статистикасы шеңберінде басқа да жұмыстарды орындау. «Валюталық операцияны тіркеу» және «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарты мен Регламентінде белгіленген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету. Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі туралы және бөлімнің жұмыс бағытымен заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша ақпарат дайындау. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу, бөлім қызметінің бағыттары бойынша Ұлттық Банк қызметі туралы сөз сөйлеулер дайындау.Филиал қызметкерлерінің заемдары жөнінде операциялар бойынша қызмет көрсету. Бөлімде іс қағаздарын жүргізу. Филиал басшылығы мен бөлім бастығының басқа да тапсырмаларын орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі жоғары экономикалық. Негізгі мамандық бағыты бойынша курстарда қайта дайындаудан өткендігі туралы сертификаттарының болуы құптарлық.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы», «Мемлекеттік қызметтер туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік статистика туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бетіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын, Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюталық операцияларына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын, Валюталық реттеу режимдері шегінде құжаттармен жұмыс және төлем балансы статистикасын қалыптастыру мақсаттары үшін статистикалық және әкімшілік деректерді жинау жөніндегі нұсқаулықты, Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарының мониторингін дамытудың 2013-2017 жылдарға арналған тұжырымдамасын, Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні,  ақша-кредит қатынастары, валюталық реттеу, есеп, талдау және статистика мәселелері бойынша басқа да басшылық нормативтік материалдарды білу. Статистиканың жалпы теориясы және оның  әдістерін, төлем балансын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін, бухгалтерлік есептің негізін білу.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы  26 маусымнан бастап 2018 жылғы 9 шілдені қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Қостанай филиалы, 110000, Қостанай қаласы, Баймағамбетов к-сі, 195 үй, анықтама үшін телефоны 8 (7142) 990910, жетекші маман-аудармашы (қаз.) (уақытша, негізгі қызметкер болмаған кезеңге) лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Қостанай филиалы, 110000, Қостанай қаласы, Баймағамбетов к-сі, 195 үй, анықтама үшін телефоны 8 (7142) 990910,   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің мынадай лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды кандидаттар қолма-қол немесе почта бойынша конкурсты өткізу туралы хабарландыру орналастырылған (жарияланған) күннен бастап (2018 жылғы 25 маусымнан бастап 9 шілде аралығында (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынуға тиіс.

        Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық почтаның мекенжайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық почта (kost_80@nationalbank.kz)  арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар:

Жетекші маман-аудармашы (қаз.) (уақытша, негізгі қызметкер болмаған кезеңге):    білімі – жоғары филологиялық және/немесе педагогикалық. Ұлттық Банкте бір жарым жыл немесе осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс өтілі кемінде екі жыл болған кезде орташа кәсіби біліміне рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасында тілдер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын,  «ҚР тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын, осы топтың нақты лауазымының мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін құқықтық актілерін білу. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

            Мемлекет басшысының Жолдауларын, оның ішінде «Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білу. Ұлттық Банк қызметшісінің лауазымын атқаруға үміткер адамдарға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер  мен  банктік қызмет туралы» және осы лауазымның мамандануына сәйкес келетін салалардағы қызметті реттейтін басқа да  заңнамалар мен нормативтік құқықтық актілерді  білуі керек.      

                Функционалдық міндеттері: орыс тілінен мемлекеттік тілге және/немесе мемлекеттік тілден орыс тіліне аударуды және (немесе) аударылған құжатты тексеру, түзетуді жүзеге асыру. Филиал қызметкерлеріне іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуіне әдістемелік көмек көрсету.   Тілдерді  дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша Ұлттық Банкінің іс-шараларын жүзеге асыруға қатысу. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуді енгізу. Филиал қызметкерлерінің мемлекеттік тіл курсына қатысуын ұйымдастыру және  қадағалау. Тілдерді  дамыту мен қолданудың іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есептер тапсыру.

            Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

«Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және kost_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекенжайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсты өткізу орны: Қостанай қаласы, Баймағамбетов к-сі, 195 үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Қостанай филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлім бастығының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

Білімі – жоғары экономикалық, және/немесе жоғары техникалық немесе жоғары құрылыстық.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»,  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметіне жетекшілік ету, шарушылық қызмет көрсету, материалдық-техникалық жабдықтау  жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру. Бюджетті (шығыстар сметасын), қызметтер мен тауарларды сатып алуды жоспарлау. Филиалдың  бэк-оффисіне тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарына түзетулер енгізу өтінімдерінің ұсынылуын қамтамасыз ету.   Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алуды жүргізу шараларын жүзеге асыру. Шарушылық қажеттіліктер үшін шығыс материалдардың үнемді және тиімді шығындалуын қамтамасыз ету. Жасалған шарттардың талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім уәкілеттілігінің шегінде бюджетпен (шығыстар сметасымен) қарастырылған қаражаттың уақытылы пайдаланылуын, кірістер мен шығындар болжамын, филиалдың тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын қадағалау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарыны ұйымдастыру және бақылау.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының өндірістік ғимараттары мен құрылыстарының ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, басшылық ету және бақылау. Құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс көлемінің тізімдемесін жасау. Әкімшілік ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеу және күрделі жөндеу бойынша ақаулық актілерді Ұлттық Банктің жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуді реттейтін нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес  жасалуын қамтамасыз ету.  Құрылысқа, күрделі жөндеуге жататын объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасын Ұлттық Банктің басшылығына белгіленген тәртіпте ұсыну. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын талап ететін 5-топтың негізгі құрал объектілері бойынша мәліметтерді Ұлттық Банктің Шаруашылық басқармасына белгіленген тәртіпте келісуге ұсыну. Нысанға (№ 2 нысан, №КС3 нысан) сәйкес мердігер ұйымдар нақты орындаған барлық жұмыстардың көлемін бақылау және мердігерлер ұсынған құжаттардағы есептеулердің дұрыстығының тексерілуін тиісінше бақылауды қамтамасыз ету. Салынған объектіні қабылдау актісін тексеру және қол қою. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсететін жеткізушілердің міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау. Филиалдың бекітілген кабинеттері мен үй-жайларында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Автокөлікті пайдалануды, оның жұмысын және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Желіге шығатын әр автокөлікке жол жүру парақтарын  күнделікті рәсімдеу.  

Жеткізушілер нарығын талдауды жүргізу. Бюджетті, кірістер мен шығыстар болжамын, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу жоспарын жасау. Бөлімнің қызметіне жататын тауарлардың, қызметтердің және жұмыстардың ақысын төлеу құжаттарын  Ұлттық Банктің нормативтік емес құқықтық актілеріне сәйкес дайындау. Шаруашылық шарттарды жасау үшін дайындық жұмыстарды жүзеге асыру. Жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылау. Бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша  ұсыныс беруге қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін дайындауға қатысу. Бөлім қызметіне тиісті тәуекелдерді басқарудың жүзеге асырылуын ұйымдастыру.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 18 маусымнан бастап 2018 жылғы 29 маусымды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына) уақытша бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уақытша бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына).

Функционалдық міндеттері: Өңір экономикасының нақты секторының кәсіпорындарының мониторингі бойынша шараларды өткізу. Облыстағы әлеуметтік-экономикалық ахуал (әлеуметтік жағдай), баға мониторингі мен инфляцияны болжау, қаржы нарығының жағдайы туралы талдау материалдарын дайындау. Өңірлік статистикалық бюллетень шығару және статистикалық мәліметтерді дайындау. Статистикалық нысандар бойынша және өзге де ақпараттарды жинақтау, өңдеу және Ұлттық Банкке  жіберу, оның ішінде төлем балансы бойынша, төлем балансының статистикасы шеңберінде басқа да жұмыстарды орындау. «Валюталық операцияны тіркеу» және «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарты мен Регламентінде белгіленген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету. Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі туралы және бөлімнің жұмыс бағытымен заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша ақпарат дайындау. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу, бөлім қызметінің бағыттары бойынша Ұлттық Банк қызметі туралы сөз сөйлеулер дайындау.Филиал қызметкерлерінің заемдары жөнінде операциялар бойынша қызмет көрсету. Бөлімде іс қағаздарын жүргізу. Филиал басшылығы мен бөлім бастығының басқа да тапсырмаларын орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі жоғары экономикалық. Жоғары математикалық және/немесе жоғары заңгерлік болуға рұқсат етіледі.

Негізгі мамандық бағыты бойынша курстарда қайта дайындаудан өткендігі туралы сертификаттарының болуы құптарлық.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы», «Мемлекеттік қызметтер туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік статистика туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бетіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын, Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюталық операцияларына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын, Валюталық реттеу режимдері шегінде құжаттармен жұмыс және төлем балансы статистикасын қалыптастыру мақсаттары үшін статистикалық және әкімшілік деректерді жинау жөніндегі нұсқаулықты, Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарының мониторингін дамытудың 2013-2017 жылдарға арналған тұжырымдамасын, Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні,  ақша-кредит қатынастары, валюталық реттеу, есеп, талдау және статистика мәселелері бойынша басқа да басшылық нормативтік материалдарды білу. Статистиканың жалпы теориясы және оның  әдістерін, төлем балансын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін, бухгалтерлік есептің негізін білу.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы  12 маусымнан бастап 2018 жылғы 25 маусымды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі уақытша бос лауазымына (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына) орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, факс 8 (7122) 32-23-04, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уақытша бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының экономикалық талдау және статистика бөлімінің жетекші маман-экономисі (уақытша болмайтын қызметкерді ауыстыру уақытына).

Функционалдық міндеттері: Өңір экономикасының нақты секторының кәсіпорындарының мониторингі бойынша шараларды өткізу. Облыстағы әлеуметтік-экономикалық ахуал (әлеуметтік жағдай), баға мониторингі мен инфляцияны болжау, қаржы нарығының жағдайы туралы талдау материалдарын дайындау. Өңірлік статистикалық бюллетень шығару және статистикалық мәліметтерді дайындау. Статистикалық нысандар бойынша және өзге де ақпараттарды жинақтау, өңдеу және Ұлттық Банкке  жіберу, оның ішінде төлем балансы бойынша, төлем балансының статистикасы шеңберінде басқа да жұмыстарды орындау. «Валюталық операцияны тіркеу» және «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарты мен Регламентінде белгіленген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету. Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі туралы және бөлімнің жұмыс бағытымен заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша ақпарат дайындау. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу, бөлім қызметінің бағыттары бойынша Ұлттық Банк қызметі туралы сөз сөйлеулер дайындау.Филиал қызметкерлерінің заемдары жөнінде операциялар бойынша қызмет көрсету. Бөлімде іс қағаздарын жүргізу. Филиал басшылығы мен бөлім бастығының басқа да тапсырмаларын орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі жоғары экономикалық. Жоғары математикалық және/немесе жоғары заңгерлік болуға рұқсат етіледі.

Негізгі мамандық бағыты бойынша курстарда қайта дайындаудан өткендігі туралы сертификаттарының болуы құптарлық.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшісі лауазымына үміткер тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын» білу.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы», «Мемлекеттік қызметтер туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік статистика туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бетіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын, Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюталық операцияларына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын, Валюталық реттеу режимдері шегінде құжаттармен жұмыс және төлем балансы статистикасын қалыптастыру мақсаттары үшін статистикалық және әкімшілік деректерді жинау жөніндегі нұсқаулықты, Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарының мониторингін дамытудың 2013-2017 жылдарға арналған тұжырымдамасын, Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен және оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіні,  ақша-кредит қатынастары, валюталық реттеу, есеп, талдау және статистика мәселелері бойынша басқа да басшылық нормативтік материалдарды білу. Статистиканың жалпы теориясы және оның  әдістерін, төлем балансын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін, бухгалтерлік есептің негізін білу.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы  29 мамырдан бастап 2018 жылғы 11 маусымды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалыҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

04.05.2018 ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 4 мамырдан бастап 21 мамырды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй, анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман инженер-энергетигі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

            «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй,  анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Маңғыстау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман  инженер-энергетигі.

            Қызметтік міндеттері: орнатылған электр жабдықтарына, автоматтандырылған дизельді электрстанция және үздіксіз электркөзі станциясына, инженерлік желілер мен құралдарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жұмысқа жарамды күйінде ұстау. Филиалдың энергетикалық жабдықтарына, инженерлік жүйелеріне (су, жылу және кәріз құбырлары), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеу жүргізуді және жұмысқа жарамды күйде болуын қамтамасыз ету, филиалда товарлар мен жұмыстарды сатып алу бюджетін (шығыс сметасын) жасау үшін қажетті энергоқорларды пайдалану есебін жасау, энергия қорлары мен шаруашылық қажеттілікке кететін материалдарды үнемді және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Инженерлік желілерге, энергия қондырғыларына ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын жасау, аталған жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдармен шарт жасау үшін ақпарат дайындау және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы жүргізуін қадағалау. Филиалдың инженерлік желісінің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Техника, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қадағалау, филиалдың энергия шаруашылығының энергиямен қамту ұйымдарымен байланысы бойынша жауапты тұлғаның міндеттерін атқару. Орындайтын жұмысы  бойынша тәуекелді басқару және азайту мақсатында, тәуекелді табу, талдау және бағалау бойынша шараларды жүзеге асыру. №1-нысанда «Қазақстан Республикасының есептегі отын-энергетикалық балансы» және №1-тр «Автокөліктің болуы және жұмысы туралы есепті» есептерді жасау және оларды жыл сайын статистика басқармасына тапсыру. Филиалдың автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Күн сайын жұмысқа шығатын әрбір көлікке жол қағаздарын рәсімдеу. Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуды жүзеге асыру. Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алу туралы хабарландыруды интернет-ресурста дер кезінде орналастыру.  Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алу бойынша конкурс жүргізу кезінде хатшының қызметін атқарады. Сатып алу жоспары мен бюджетті (шығыс сметасы) құру бойынша таблица, есептеулер, ұсыныстар дайындау. Қажет болса филиалдың сатып алу жоспарына түзетулер енгізу. Өз құзыреті шегінде тауарды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібін реттейтін ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес филиалдың қаржылық жылға бекітілген НҚ, тауарды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алуына бақылау жүргізеді. Тауарды, қызметтерді және қызмет көрсетулерді жеткізушілер нарығына талдау жасайды. Ұлттық Банктің нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес бөлім жұмысына қатысты тауарлар, жұмыстарды мен қызмет көрсетулерге төлем жүргізудің бастапқы құжаттарын дайындайды. Рұқсатнаманың таза бланкілерін, куәліктерді жүргізу және есебін алу, материалдық және ақшалай құндылықты берумен байланысы жоқ рұқсатнамалар мен куәліктерді рәсімдеу және беру. Рұқсатнама бюросын жүргізу.  Орнатылған қондырғыны пайдалану және оған жөндеу жүргізу сауаттылығы бойынша қызмет көрсетушілерге техникалық оқу өткізу.

            Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талап:

Білімі- кәсіби жоғары, кәсіби орта білім де болады.

Еңбек өтілі- кәсіби орта білімі болса Ұлттық Банкте бір жарым жылдан кем емес, немесе бағыты осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салада екі жылдан кем емес еңбек өтілі болуы керек. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңдарын және осы топтың нақты лауазымына сәйкес келетін саладағы қарым-қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін білуі. Өзге де қызметтік міндеттерін атқаруға қажетті білім.

            Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап:

Білімі: Жоғары техникалық.  Кәсіби орта (техникалық) білім болады. Мемлекеттік немесе қаржылық ұйымдарда  жұмыс тәжірибесі болғаны құпталады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін,  өрт қауіпсіздігі Ережесін, электр қондырғыларын пайдалану, электр қауіпсіздігі Ережесін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның еншілес ұйымдарының тауарды, қызметтер мен қызмет көрсетулерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының осы лауазымның  функционалдық бағыттарына сәйкес облыстардағы қарым-қатынасты  реттейтін өзге де нормативтік-құқықтық актілерін білуі.

Конкурс, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жыл            24 тамыздағы №261 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату  Қағидасына (бұдан әрі-Қағида) сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін мына құжаттар қажет:

 1. Түйіндеме ( нақты тұрғылықты мекенжайы және телефоны, білімі, еңбек өтілі туралы нақты мәліметтер көрсетілген);
 2.  Қағиданың 2 қосымшасына сәйкес  нысанда өтініш.  Конкурсқа қатысушы Ұлттық Банктің  үш бос лауазымына өтініш ұсынуға құқылы;
 3. Қағиданың 3 қосымшасына сәйкес  нысанда толтырылған анкета;
 4. Жоғары білімі туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 5. Еңбек жолы туралы құжаттың нотариалды куәландырылған немсе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған көшірмесі;
 6. 3х4 өлшемдегі 1(бір) фотосурет;
 7. Жеке куәлігінің көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас

тартуына негіз болады.

Түйіндеменің электронды  нұсқасын  Нұсқаулыққа (www.nationalbank.kz  тармақ «Ұлттық Банк туралы»/«Бос орындар»/ тармақша «Түйіндеме») сәйкес  толтырып: Mang_80@nationalbank.kz электронды почтасына жіберіледі. Конкурсқа қатысушылар  өздерінің біліміне, еңбек өтіліне, кәсіби дайындығының деңгейіне қатысты  қосымша ақпараттар (кәсіби біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақ берілген  құжаттардың көшірмелерін, ғылми мақалаларын, мінездемелерін,  бұрынғы жұмыс орнынан ұсыныс) бере алады.

Кандидаттар конкурсқа қатысуға қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжайға,  конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған  күннен бастап, (2018 жылғы 19 сәуір - 3 мамыр аралығында)  10 (он) жұмыс күні ішінде өз қолымен немесе пошта арқылы ұсынады.

Кандидаттар  құжаттарды  хабарландлыруда көрсетілген  электронды поштаға жібере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды поштаға (Mang_80@nationalbank.kz) жолдаған  кандидаттар әңгімелесу басталардан бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың түпнұсқасын ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын тапсырмаған тұлға  әңгімелесуге жіберілмейді.

Конкурстың өтетін орыны:  Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй - «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы.

Конкурс келесі кезеңдерден тұрады:

 1. конкурс өткізу туралы хабарландыру;
 2. конкурстық комиссия құрамын бекіту;
 3. конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;
 4. кандидаттарды тестілеу;
 5. кандидаттармен әңгімелесу;
 6. конкурстық  комиссияның қорытынды отырысы;
 7. кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысу бойынша шығындар      (әңгімелесу орнына келу-қайту, үй жалдау,

байланыс құралдарының барлық түрін пайдалану және т.б.) конкурсқа қатысушылардың өз есебінен болады.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды құжат қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Құжаттарын қарауды аяқтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурстық комиссия   қатысушыларды тестіге жіберуге шешім қабылдайды.

Тестіге жіберуге шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні  ішінде кандидаттар тест өтеді.

Тестіден өту барысында көрсетілген деңгеймен бірдей немесе жоғары баға алған кандидаттар әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны, тест аяқталған  күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Әңгімелесудің өтетін күні, уақыты және орыны туралы мәліметті кадр қызметі электронды поштаға жібереді немесе телефон байланысы арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 18 сәуірден бастап 2 мамырды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жетекші маманы бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының мемлекеттік құпияларды қорғау  жөніндегі  жетекші маманы.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары гуманитарлық және/немесе жоғары заңдық, немесе жоғары педагогикалық, немесе жоғары әлеуметтік ғылымдар бойынша, немесе жоғарғы экономикалық және іскерлік, немесе жаратылыс тану ғылымдары, немесе әскери іс және қауіпсіздік бойынша.

Орта кәсіби (гуманитарлық және заңдық, немесе техникалық, немесе әлеуметтік ғылымдар бойынша, экономикалық және іскерлік, немесе банк ісі, жаратылыс тану ғылымдары, немесе әскери іс және қауіпсіздік) біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жарым жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде екі жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Азаматтық қорғаныс туралы», «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, осы топтың нақты лауазымының мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерін білу.

Функционалдық міндеттері: Құпия мәліметтердің, оның ішінде байланыстың техникалық арналарында, сыртқа жайылып кетпеуінің алдын алу және анықтау бойынша сараптама жұмыстарын жүргізу. Бөлек іс қағаздарын жүргізу, арнайы тексеру шараларын жүргізу, режимдік талаптарды қамтамасыз ету мәселелері бойынша атқарылатын жұмыстардың жағдайын талдау. Есептік мәліметтерді дайындау. Құпия құжаттарды орындаушылармен барлық режимдік талаптардың орындалуы және оларды тестілеу бойынша жұмыстар жүргізу. Техникалық барлауға қарсы шаралар жүргізу.  Арнаулы байланыс жүйелерінде жұмыстар атқару. Мобилизациялық жұмылдыру жоспарларын, азаматтық қорғаныс бойынша және төтенше жағдайлардың  жоспарлары мен есептерін жасақтау. Азаматтық қорғаныс бойынша шараларды қызметкерлерге оқытуды ұйымдастыру. Құпия ақпаратты жарияламау бойынша жұмыстар жүргізу, арнаулы күзет қызметі тарапынан күзету тәртібінің сақталуын қадағалау. 

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 9 сәуірден бастап 20 cәуірді қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 4 сәуірден бастап 17 cәуірді қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақмола филиалы, 020000, Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 214-үй, анықтама үшін телефондар 8(7162) 55-18-00, әкімшілік-шаруашылық бөлім бастығы орынбасарының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақмола филиалы, 020000, Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 214-үй, анықтама үшін телефондар 8(7162) 55-18-00, , Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.  

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар:

Бөлім бастығының орынбасары: білімі - жоғары кәсіби.

Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде бір жарым жыл не нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде екі жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғары оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының ы нақты лауазымының мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін құқықтық актілерін білу. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Қазақстан Республикасы Ұльттық Банкі Ақмола филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлім бастығының орынбасары.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары экономикалық және/немесе  жоғары техникалық, немесе жоғары құрылыс.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің  және оның еншілес ұйымдарының тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді  сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді,  Қазақстан Республикасының осы топтың нақты лауазымының мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуі тиіс.

 

Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекен-жайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білімі, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотосурет;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен (2018 жылғы 20 наурызынан 05 сәуір аралығындағы кезеңде (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе почта арқылы ұсынуға тиіс.

Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық почтаның мекен-жайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық пошта (kokch_80@nationalbank.kz ) арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.гімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді.  Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженерінің бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

16.03.2018 ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 16 наурыздан бастап 3 cәуірді қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй, анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің жетекші маман инженер-энергетигі бос лауазымына конкурс жариялайды

16.03.2018ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй,  анықтама телефоны 8(729-2) 701-505, 436-258, факс 8(729-2) 436-258, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметкері, әкімшілік-шаруашылық бөлімі жетекші маман  инженер-энергетигінің бос лауазымына конкурс жариялайды:

Қызметтік міндеттері: орнатылған электр жабдықтарына,        автоматтандырылған дизельді электрстанция және үздіксіз электркөзі станциясына, инженерлік желілер мен құралдарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жұмысқа жарамды күйінде ұстау. Филиалдың энергетикалық жабдықтарына, инженерлік жүйелеріне (су, жылу және кәріз құбырлары), бақылау-өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді, жөндеу жүргізуді және жұмысқа жарамды күйде болуын қамтамасыз ету, филиалда товарлар мен жұмыстарды сатып алу бюджетін (шығыс сметасын) жасау үшін қажетті энергоқорларды пайдалану есебін жасау, энергия қорлары мен шаруашылық қажеттілікке кететін материалдарды үнемді және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Инженерлік желілерге, энергия қондырғыларына ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын жасау, аталған жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдармен шарт жасау үшін ақпарат дайындау және мамандандырылған ұйымдардың жөндеу жұмыстарын сапалы жүргізуін қадағалау. Филиалдың инженерлік желісінің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Техника, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қадағалау, филиалдың энергия шаруашылығының энергиямен қамту ұйымдарымен байланысы бойынша жауапты тұлғаның міндеттерін атқару. Орындайтын жұмысы  бойынша тәуекелді басқару және азайту мақсатында, тәуекелді табу, талдау және бағалау бойынша шараларды жүзеге асыру. №1-нысанда «Қазақстан Республикасының есептегі отын-энергетикалық балансы» және №1-тр «Автокөліктің болуы және жұмысы туралы есепті» есептерді жасау және оларды жыл сайын статистика басқармасына тапсыру. Филиалдың автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Күн сайын жұмысқа шығатын әрбір көлікке жол қағаздарын рәсімдеу. Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуды жүзеге асыру. Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алу туралы хабарландыруды интернет-ресурста дер кезінде орналастыру.  Тауарды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алу бойынша конкурс жүргізу кезінде хатшының қызметін атқарады. Сатып алу жоспары мен бюджетті (шығыс сметасы) құру бойынша таблица, есептеулер, ұсыныстар дайындау. Қажет болса филиалдың сатып алу жоспарына түзетулер енгізу. Өз құзыреті шегінде тауарды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібін реттейтін ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес филиалдың қаржылық жылға бекітілген НҚ, тауарды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алуына бақылау жүргізеді. Тауарды, қызметтерді және қызмет көрсетулерді жеткізушілер нарығына талдау жасайды. Ұлттық Банктің нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес бөлім жұмысына қатысты тауарлар, жұмыстарды мен қызмет көрсетулерге төлем жүргізудің бастапқы құжаттарын дайындайды. Рұқсатнаманың таза бланкілерін, куәліктерді жүргізу және есебін алу, материалдық және ақшалай құндылықты берумен байланысы жоқ рұқсатнамалар мен куәліктерді рәсімдеу және беру. Рұқсатнама бюросын жүргізу.  Орнатылған қондырғыны пайдалану және оған жөндеу жүргізу сауаттылығы бойынша қызмет көрсетушілерге техникалық оқу өткізу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талап:

Білімі- кәсіби жоғары, кәсіби орта білім де болады.

Еңбек өтілі- кәсіби орта білімі болса Ұлттық Банкте бір жарым жылдан кем емес, немесе бағыты осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салада екі жылдан кем емес еңбек өтілі болуы керек. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заңдарын және осы топтың нақты лауазымына сәйкес келетін саладағы қарым-қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін білуі. Өзге де қызметтік міндеттерін атқаруға қажетті білім.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап:

Білімі: Жоғары техникалық.  Кәсіби орта (техникалық) білім болады. Мемлекеттік немесе қаржылық ұйымдарда  жұмыс тәжірибесі болғаны құпталады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін,  өрт қауіпсіздігі Ережесін, электр қондырғыларын пайдалану, электр қауіпсіздігі Ережесін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның еншілес ұйымдарының тауарды, қызметтер мен қызмет көрсетулерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының осы лауазымның  функционалдық бағыттарына сәйкес облыстардағы қарым-қатынасты  реттейтін өзге де нормативтік-құқықтық актілерін білуі.

Конкурс, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жыл 24 тамыздағы №261 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату Қағидасына (бұдан әрі-Қағида) сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін мына құжаттар қажет:

 1. Түйіндеме ( нақты тұрғылықты мекенжайы және телефоны, білімі, еңбек өтілі туралы нақты мәліметтер көрсетілген);
 2.  Қағиданың 2 қосымшасына сәйкес нысанда өтініш.  Конкурсқа қатысушы Ұлттық Банктің үш бос лауазымына өтініш ұсынуға құқылы;
 3. Қағиданың 3 қосымшасына сәйкес  нысанда толтырылған анкета;
 4. Жоғары білімі туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
 5. Еңбек жолы туралы құжаттың нотариалды куәландырылған немсе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған көшірмесі;
 6. 3х4 өлшемдегі 1(бір) фотосурет;
 7. Жеке куәлігінің көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

Түйіндеменің электронды  нұсқасын  Нұсқаулыққа (www.nationalbank.kz  тармақ «Ұлттық Банк туралы»/«Бос орындар»/ тармақша «Түйіндеме») сәйкес  толтырып: Mang_38@nationalbank.kz электронды почтасына жіберіледі. Конкурсқа қатысушылар  өздерінің біліміне, еңбек өтіліне, кәсіби дайындығының деңгейіне қатысты  қосымша ақпараттар (кәсіби біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақ берілген  құжаттардың көшірмелерін, ғылми мақалаларын, мінездемелерін,  бұрынғы жұмыс орнынан ұсыныс) бере алады.

Кандидаттар конкурсқа қатысуға қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжайға,  конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған  күннен бастап, (2018 жылғы 16 наурыз - 3 сәуір аралығында)  10 (он) жұмыс күні ішінде өз қолымен немесе пошта арқылы ұсынады.

Кандидаттар  құжаттарды  хабарландлыруда көрсетілген  электронды поштаға жібере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды поштаға (Mang_38@nationalbank.kz) жолдаған  кандидаттар әңгімелесу басталардан бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың түпнұсқасын ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын тапсырмаған тұлға  әңгімелесуге жіберілмейді.

Конкурстың өтетін орыны:  Ақтау қ., 23 шағын аудан, 26 үй - «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы.

Конкурс келесі кезеңдерден тұрады:

 1. конкурс өткізу туралы хабарландыру;
 2. конкурстық комиссия құрамын бекіту;
 3. конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;
 4. кандидаттарды тестілеу;
 5. кандидаттармен әңгімелесу;
 6. конкурстық  комиссияның қорытынды отырысы;
 7. кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысу бойынша шығындар (әңгімелесу орнына келу-қайту, үй жалдау, байланыс құралдарының барлық түрін пайдалану және т.б.) конкурсқа қатысушылардың өз есебінен болады.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды құжат қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Құжаттарын қарауды аяқтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурстық комиссия   қатысушыларды тестіге жіберуге шешім қабылдайды.

Тестіге жіберуге шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні  ішінде кандидаттар тест өтеді.

Тестіден өту барысында көрсетілген деңгеймен бірдей немесе жоғары баға алған кандидаттар әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны, тест аяқталған  күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Әңгімелесудің өтетін күні, уақыты және орыны туралы мәліметті кадр қызметі электронды поштаға жібереді немесе телефон байланысы арқылы хабарлайды.

ҚРҰБ Қарағанды филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысына іріктеуді қайталап өткізу туралы хабарлайды

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын

конкурстық іріктеуден  қайталап өткізу туралы хабарландыру

 

 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысына іріктеуді қайталап өткізу туралы хабарлайды.

1. Құжаттар қабылдау күні және орны:

- конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылдың 20 ақпанынан бастап 2018 жылдың 26 ақпаны аралығында мына мекенжай бойынша:  100000, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 19, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы, 51 кабинет, конкурсқа қатысушының  кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) жабық конвертте немесе Ainur.Yerbekeyeva@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

 

2.  Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;

қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

ғылыми дәрежесі  (құпталады);

3. Конкурсқа қатысушылар талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

- жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі; 

- жеке тұлғалар үшін азаматтық іс-әрекетке қабілетін растайтын құжаттардың көшірмелері (жеке куәлігі немесе төлқұжаты);

- жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

- ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

- білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне  қатысты өзге құжаттардың көшірмелері (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, санатының болуы, ғылыми жарияланымдары туралы, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын  өзге де мәліметтер) (бар болған жағдайда).

4. Жауапты адам конкурстық іріктеуді қайталап өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімдерінде мөр басылған конвертте қолына, пошта арқылы немесе электрондық түрде электрондық  пошта арқылы қабылдайды.

5. Конкурстық іріктеуді қйталап өткізуге қатысты іс-шараларды ұйымдастыру үшін жауапты адам конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде

кандидаттарды  әңгімелесу өткізу күні туралы;

әңгімелесуге рұқсат беруден бас тарту алған конкурстық іріктеуге қатысушыларды конкурстық комиссияның шешімі туралы  хабардар етеді.

6. Мемлекеттік тіл курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шартының маңызды талаптары, сондай-ақ ақы төлеу мөлшері және шарттары:

- конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылармен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шарты жасалады; 

- бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 195 теңге.

7. Жауапты бөлімшенің (жауапты адамның) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық поштаның мекенжайлары: 

- 100000, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 19, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы, құжаттар 51 кабинетте қабылданады, тел. 8 (7212) 55-93-18 А.Т. Ербекеева, электрондық пошта Ainur.Yerbekeyeva@nationalbank.kz.

Сонымен қатар, құжаттар пакетін толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тарту үшін негіз болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 15 ақпаннан бастап 28 ақпанды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

ҚРҰБ Алматы қалалық филиалының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс туралы хабарландыру

Мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс туралы хабарландыру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қалалық филиалы
мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар конкурстық іріктеуді жүргізу туралы хабарландыруды орналастырған күннен бастап 5 жұмыс күні бойы (13 ақпан мен 19 ақпан аралығы) мына мекенжай бойынша: 050000, Алматы қ., Панфилов көш., 98, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қалалық филиалы, 308-каб. (Искалиев Роллан Омирович). Конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (қолмен тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе Iskaliev.R@nationalbank.kz. электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін ҚРҰБ орталық аппаратының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу жөніндегі  конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда)

Конкурстық комиссия құжаттады қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 000 (бес мың) теңге.

Байланыс деректері: Алматы қ., Панфилов көш., 98, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қалалық филиалы, 308-каб. (Искалиев Роллан Омирович), Iskaliev.R@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженерінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 1 ақпаннан бастап 14 ақпанды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде жұмыс істеу үшін талантты жас мамандарды іздестіру бойынша науқан шеңберінде резюме қабылдау туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде жұмыс істеу үшін талантты жас мамандарды іздестіру бойынша науқан шеңберінде резюме қабылдау туралы хабарландыру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі дарынды жас мамандарды іздестіру бойынша кезекті науқанның басталғанын жариялайды.

Ұлттық Банк жоғары оқу орындарының дарынды түлектерін және экономика және қаржы саласында ғана емес, юриспруденция, инженерия, энергетика, құрылыс, ақпараттық технологиялар, киберқауіпсіздік және басқа да салаларда тәжірибесі бар мамандарды тарту жөнінде үнемі жұмыс жүргізіп отырады.

Ең үздіктерін таңдау кезең-кезеңімен жүргізіледі. Үміткерлерге резюмелерін, эссе тапсыру және психологиялық тестілеуден және құрылымдық бөлімшелерде, бөлімшелердің басшыларымен, сондай-ақ Ұлттық Банк басшылығымен әңгімелесуден тұратын бірнеше іріктеу деңгейінен өту ұсынылады.

Үміткерлерді таңдау кезіндегі негізгі өлшемшарттар:  біліктілік деңгейінің жоғары болуы, тиісті білім, жұмыс тәжірибесі, халықаралық қаржы және тіл курстарынан өту сертификаттарының болуы, сондай-ақ үміткердің әлеуеті.

Егер Сіз жақсы мансап жасап, Ұлттық Банктің алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін бізбен бірге болғыңыз келсе, еліміздің бас банкінің корпоративтік құндылықтары мен дәстүрлерін бірге бөліскіңіз келсе, осы науқанға қатысып, ҚРҰБ ұжымының бір бөлігі болуға шақырамыз!

Ол үшін 2018 жылғы 1 ақпаннан бастап 1 наурыз (қоса алғанда) аралығында Ұлттық Банктің ресми сайтында (www.nationalbank.kz, «Ұлттық Банк туралы» бөлімі/«ҚҰБ-ға жұмысқа орналасу»/«Резюменің электрондық нұсқасы» бөлімшесі) орналастырылған «Резюменің» электрондық нұсқасын толтыру, резюменің файлын талаптарға сәйкес сақтап, HR@nationalbank.kz электрондық мекенжайына жіберу қажет.

Сонымен бірге жұмысқа орналасу бойынша, іріктеу кезеңдері туралы ақпаратты, сондай-ақ Ұлттық Банктің қызметімен байланысты кез келген сұраққа жауапты App Store және Play Market платформаларында қолжетімді «ҚҰБ Online» мобильдік қосымшасы арқылы алуға болады.

Резюме мен эссені қарау қорытындысы бойынша іріктелген үміткердің резюмесінде көрсетілген электрондық пошта немесе телефон арқылы тестілеуге және әңгімелесуге шақырылады.

Сұрақтар туындаған жағдайда мына телефондарға хабарласуларыңызға болады: 2704-660, 2704-761.

 

 

Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады:

+7 (727) 704 660; +7 (727) 704 761

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz

ҚРҰБ Қарағанды филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізуі

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын

конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

 

 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу өткізу туралы хабарлайды.

 

1. Құжаттар қабылдау күні және орны:

- конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылдың 31 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 06 ақпаны аралығында мына мекенжай бойынша:  100000, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 19, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы, 51 кабинет, конкурсқа қатысушының  кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) жабық конвертте немесе Ainur.Yerbekeyeva@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

 

2.  Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;

қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

ғылыми дәрежесі  (құпталады);

3. Конкурсқа қатысушылар талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

- жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі; 

- жеке тұлғалар үшін азаматтық іс-әрекетке қабілетін растайтын құжаттардың көшірмелері (жеке куәлігі немесе төлқұжаты);

- жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

- ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

- білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне  қатысты өзге құжаттардың көшірмелері (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, санатының болуы, ғылыми жарияланымдары туралы, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын  өзге де мәліметтер) (бар болған жағдайда).

4. Жауапты адам конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімдерінде мөр басылған конвертте қолына, пошта арқылы немесе  электрондық түрде электрондық  пошта арқылы қабылдайды.

5. Конкурстық іріктеуді өткізуге қатысты іс-шараларды ұйымдастыру үшін жауапты адам конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде

кандидаттарды  әңгімелесу өткізу күні туралы;

әңгімелесуге рұқсат беруден бас тарту алған конкурстық іріктеуге қатысушыларды конкурстық комиссияның шешімі туралы  хабардар етеді.

6. Мемлекеттік тіл курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шартының маңызды талаптары, сондай-ақ ақы төлеу мөлшері және шарттары:

- конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылармен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шарты жасалады; 

- бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 195 теңге.

7. Жауапты бөлімшенің (жауапты адамның) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық поштаның мекенжайлары: 

- 100000, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 19, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы, құжаттар 51 кабинетте қабылданады, тел. 8 (7212) 55-93-18 А.Т. Ербекеева, электрондық пошта Ainur.Yerbekeyeva@nationalbank.kz.

Сонымен қатар, құжаттар пакетін толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тарту үшін негіз болады.

Қызылорда филиалының мемлекеттік тіл оқытушысына іріктеу конкурсын қайта өткізуі

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын

конкурстық іріктеуден қайталап өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысына іріктеуді қайталап өткізу туралы хабарлайды.

1. Құжаттар қабылдау күні және орны:

- конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2018 жылғы «29» қаңтар мен «2» ақпан аралығында (мына мекенжай бойынша: 120015,  Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы), конкурсқа қатысушының мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе почта арқылы жіберген) конвертте немесе kuz_80@nationalbank.kz электрондық почта арқылы қабылданады.

2.  Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;

қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

ғылыми дәрежесі  (құпталады).

3. Конкурсқа қатысушылар талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

- жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі; 

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (психо – және нарко – диспансерлердің анықтамалары);

- жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

- ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

- білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне  қатысты өзге құжаттардың көшірмелері (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, санатының болуы, ғылыми жарияланымдары туралы, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын  өзге де мәліметтер) (бар болған жағдайда).

4. Жауапты адам конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімдерінде мөр басылған конвертте қолына, почта арқылы немесе  электрондық түрде электрондық  почта арқылы қабылдайды.

5. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде

кандидаттарды  әңгімелесу өткізу күні туралы;

әңгімелесуге рұқсат беруден бас тарту алған конкурстық іріктеуге қатысушыларды конкурстық комиссияның шешімі туралы  хабардар етеді.

6. Мемлекеттік тіл курстарын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

- конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылармен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шарты жасалады; 

- бөлінген сома – 600 000 (алты жүз мың) теңге, 1 (бір) академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 000 (бес мың) теңгені құрайды;

- көрсетілеттін қызметтер Ұлттық Банк Қызылорда филиалының ғимараты орналасқан мына мекенжайда: ҚР, Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй бойынша 2018 жылдың ақпанынан бастап 2018 жылдың қазанына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

- көрсетілген қызметке ақы төлеу Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойған күннен бастап  10 (он) операциялық күн ішінде  ай сайын банктік шотқа ақша аудару арқылы филиалмен жүзеге асырылады.

7. Жауапты бөлімшенің (жауапты адамның) орналасқан жері, почталық мекенжайы, телефондары мен факс нөмірлері, электрондық почтаның мекенжайлары: 

- 120015,  Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы, құжаттар 208-кабинетте қабылданады, тел. 8(7242) 55-15-19 немесе 8(7242) 55-15-25, электрондық почта - kuz_80@nationalbank.kz.

8. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018 жылғы «29» қаңтар сағат 12:30-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі  – 2018 жылғы «2»-ақпанда сағат 18:00.

 

Сонымен қатар, құжаттар пакетін толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тарту үшін негіз болады.

Маңғыстау филиалының мемлекеттік тіл оқытушысына іріктеу конкурсын қайта өткізуі

қайталау

 

Мемлекеттік тілді оқыту курстарының оқытушысын

іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы атынан (бұдан әрі – Филиал) (130000, Ақтау қ, 23-шағынаудан 26- үй) филиал қызметкерлеріне мемлекеттік тіл оқыту курстары  оқытушысын іріктеу бойынша конкурс өткізу (бұдан әрі –қызмет көрсету) туралы хабарлайды.

 

1. Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

1)  «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (оқу орнынан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімінің болуы;

2) қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

3) ғылыми дәрежесі (құпталады).

 

2. Осы хабарламаның 1-тармағында көзделген  талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесі:

1) жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі;

2) жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (псих – және нарко – диспансердің анықтамалары);

3) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

4) ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

5) білім, жұмыс тәжірибесіне қатысты өзге де құжаттардың көшірмелері (еңбек кітапшасының көшірмесі, еңбек шарты, анықтамалар және т.б.), кәсіби деңгейге біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Құжаттар топтамасын толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

 

3. Құжаттарды қабылдау мына мекенжайда өтеді: 130000, Ақтау қ., 23- шағынаудан, 26-үй 3-қабат, 304-кабинет. Үміткер құжаттар топтамасын желімделген конвертте қолма-қол мекенжайға ұсынуына немесе почтамен не MANG_38@nationalbank.kz электронды түрде жіберуіне болады.

 

4. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018ж. 26 қаңтарда сағат 9:00-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі  – 2018ж. 01 ақпанда сағат 17:30.

 

5. Конкурс өткізу және оның жеңімпаздарын анықтау ҚР Ұлттық Банкі Төраға орынбасарының 2016 жылғы 18 қаңтардағы №13 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік тіл курстарына оқытушыларды конкурстық іріктеу жүргізу тәртібіне сәйкес филиалдың конкурстық комиссиясымен жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

 

Мемлекеттік тіл курстарын жүргізетін оқытушымен мемлекеттік тіл курстарын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шарты жасалады, қойылатын талаптар:

 - Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлем көзінен табыс салығын ұстау арқылы шарттың жалпы сомасы 600 000 (алты жүз мың) теңгені құрайды.

         - көрсетілеттін қызметтер Ұлттық Банк филиалының ғимараты орналасқан мына мекенжайда: Ақтау қаласы, 23-шағынаудан, 26- үй бойынша  2018 жылғы ақпаннан бастап  2018 жылғы маусым айы және 2018 жылғы қыркүйектен 2018 жылғы қараша бойы мерзімде жүзеге асырылады.

         - көрсетілген қызмет ақысын филиал ай сайын көрсетілген қызмет туралы актіге қолдары қойылған күннен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде банктік шотына (карт-шотына) ақшаны аудару арқылы жүзеге асырады.

 

7. Байланыс деректері: Ақтау қ., 23-шағынаудан,26-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы 304-бөлме, телефоны: 8(7292)701-507, 8(7292)701-500 MANG_38@nationalbank.kz электронды почта.

 

Ақтөбе филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурсты қайта өткізуі

қайталай

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша

конкурс туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылғы 24-30 қаңтар (қоса алғанда) аралығында мына мекенжай бойынша: 030006, Ақтөбе қ., Асау Барақ к-сі, 45-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы, аударма қызметі, 10-каб. конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе Usenova@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін ҚРҰБ Ақтөбе филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу жөніндегі конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

 

Конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 4 800 (төрт мың сегіз жүз) теңге.

Байланыс деректері: Ақтөбе қ., Асау Барақ к-сі, 45-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы, аударма қызметі, 10-каб., +7 (713) 2703-926, 87012084172, Гульбану Усенова, Usenova@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қаласы, 23 шағынаудан, 26 үй, анықтама үшін телефондар 8 (729-2) 701505, 436-258, факс 8 (729-2) 436-258, әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы, 130000, Ақтау қаласы, 23 шағынаудан, 26 үй, анықтама үшін телефондар 8 (729-2) 701505, 436-258, факс 8 (729-2) 436-258, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметшісінің бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.  

Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы

Функционалдық міндеттері: Бөлім қызметін басқаруды, шаруашылық қызмет көрсету мен материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастырып үйлестіреді. Ұлттық Банк филиалының өндірістік ғимараттары және құрылымдарының ағымдағы және күрделі жөндеуге  арналған жұмыстарын ұйымдастыру және басқару. Бөлім қызметіне қатысты бюджет (шығыстар сметасы) тауар және қызметтерді сатып алуды жоспарлау. Филиалда  іс-қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру, кіріс және ішкі құжаттардың, филиал бөлімдерінің негізгі қызметі бойынша бұйрықтар мен өкімдердің уақытында орындалуын бақылау. Электрондық құжат айналымы және филиалдың мұрағат жұмыстарын ұйымдастыру.   Филиал автокөлігін дұрыс пайдалануын, техникалық қызмет көрсетуін ұйымдастыруды  қамтамасыз етеді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар: Бөлім бастығы лауазымына: Білімі – кәсіби жоғары.

 Жұмыс стажы – Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің қызметшісі лауазымында кемінде екі жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде үш жыл не басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, не шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқуды аяқтау (магистратура).

 Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының осы топтың нақты лауазымының мамандығына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін құқықтық актілерін білу. Функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті басқа да білім.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғарғы техникалық (құрылыс бойынша білімі  құптарлық) немесе экономикалық білім. Аталған қызметтің мамандығына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін білуі. Әкімшілік-шаруашылық саласында жұмыс тәжірибесінің болуы құптарлық.

           Конкурс Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағида) негізінде өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш. Конкурсқа қатысушы Ұлттық Банк қызметшісінің үштен аспайтын бос лауазымына өтініш беруге құқылы;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6)  3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және Mang_38@nationalbank.kz  электрондық поштаның мекенжайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Үміткерлер конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру (жарияланым) орналастырылған күннен (2018 жылғы 25 қаңтар - 07 ақпан аралығындағы кезеңде (қоса алғанда) 10 (он) жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе почта арқылы ұсынуға тиіс.

Үміткерлер хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаның мекенжайына құжаттарды электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электрондық пошта (Mang_38@nationalbank.kz) арқылы берген үміткерлер құжаттардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Құжаттардың түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, ол адам әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Конкурсты өткізу орны: Ақтау қаласы, 23 шағынаудан,  26 үй,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурсты өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту,

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігіне қарау;

4) үміткерлерді тестілеу;

5) үміткерлермен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

 Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды тестілеуге жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер тестілеуге жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тестілеуден өтеді.

Тестілеуден өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан тестілеу аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі Сараптама кеңесіне қатысу үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне аккредиттеу жүргізу туралы хабарлайды

Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерiн аккредиттеу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексіне, «Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерiне аккредиттеу жүргiзу қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1089 Қаулысына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі Сараптама кеңесіне қатысу үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне аккредиттеу жүргізу туралы хабарлайды.

Аккредиттеуді алу үшін өтініш беруші мынадай құжаттар ұсынады:

1) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

2) түпнұсқа ұсынылмаған жағдайда салыстырып тексеру үшін  құрылтай құжаттарының және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариат куәландырған көшірмелері;

Ескерту:* «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін қолданылады.

3) бірлестік мүшелерінің тізімі.

Аккредиттеуді алу үшін құжаттар пакеті 2018 жылғы 7 ақпанға дейінгі мерзімде қабылданады.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

18.01.2018 ж.

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы, 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов к-сі, 2а, анықтама үшін телефондар 8 (7122) 55-65-06, 55-65-02, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бос қызметші лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Атырау филиалының әкімшілік-шаруашылық бөлімінің инженерлік жүйелерді пайдалану жөніндегі маман-инженері.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары техникалық және/немесе жоғары құрылыстық, немесе жоғары экономикалық.

Орта кәсіби техникалық және/немесе құрылыстық немесе орта экономикалық біліміне рұқсат етіледі.

Жұмыс стажы – орта кәсіби білімі болған кезде Ұлттық Банктегі жұмыс стажы кемінде бір жыл не осы топтың нақты лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс стажы кемінде бір жыл.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»,  «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»  Қазақстан Республикасы Заңдарын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның еншілес ұйымдарымен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісін білу.

Функционалдық міндеттері: Электрқондырылғыларға, автоматтық дизель электр станциясының және  үздіксіз электрмен қамту станцияларының, инженерлік жүйе және қондырғыларға техникалық күтім жасау, оларды оңдау және дұрыс жұмыс істеуін қадағалау. Техникалық құрылғылардың жұмысындағы кемшіліктердің алдын алу және анықтау  шараларын қамтамасыз ету, олар бойынша шаралар алу, оның ішінде апаттылық жағдайларды тәуліктің кез келген уақытында жою. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша филиал қызметкерлеріне инструктаж жүргізу. Қызмет көрсетуші қызметкерлер тарапынан қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету.  Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен құрылыс жүргізу, күрделі және ағымдағы жөндеу бойынша орындалған жұмыс құжаттарының тиісінше ресімделуіне бақылау жүргізу. Әкімшілік үйлер мен ғимараттарда жүргізілетін құрылыс-жөндеу жұмыстарын бақылау. Қажетіне қарай, тиісті ұйымдар мен мекемелерден инженерлік коммуникацияларға қосу үшін техникалық талаптар алу. Филиал объектілеріне құрылыс жүргізу кезінде уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету. Бөлім басшысы мен филиал басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.  

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) негізінде өткізіледі.

            Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) түйіндеме (нақты тұратын жерінің мекенжайын және телефондарын, оның ішінде байланыс телефондарын, білім, жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді көрсете отырып);

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;

4) білім туралы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

5) нотариат куәландырған немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) 3х4 өлшемді 1 (бір) фотография;

7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Құжаттардың біреуінің болмауы конкурстық комиссияның құжаттарды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

 «Түйіндеменің» электрондық нұсқасын (www.nationalbank.kz «Ұлттық Банк туралы» бөлім/«Бос жұмыс орындары»/«Түйіндеме» шағын бөлімі) Нұсқаулыққа сәйкес толтыру және atyur_80@nationalbank.kz  электрондық почтаның мекен-жайына жіберу қажет.  

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдар олардың біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнынан мінездемелер, ұсынымдар) болса, оны ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он)  жұмыс күні ішінде (2018 жылғы 18 қаңтардан бастап 2018 жылғы 31 қаңтарды қоса алғанда) жүзеге асырылады.

Конкурсты өткізу орны: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 2а,  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Атырау филиалы.

Конкурс мынадай кезеңдерден тұрады:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыру;

2) конкурстық комиссияның құрамын бекіту;

3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және талаптарға сәйкестігін қарау;

4) кандидаттарды сынақтан өткізу;

5) кандидаттармен әңгімелесу;

6) конкурстық комиссияның қорытынды отырысы;

7) кадр резервін қалыптастыру.

Конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысу бойынша шығыстарды (әңгіме жүргізетін орынға бару-келу жолына, тұрғын үйді жалға алу, тұру, байланыс құралдары қызметінің барлық түрлерін пайдалану және басқалары) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Конкурсқа қатысушыларды сынаққа жіберу туралы шешімді конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Үміткерлер сынаққа жіберу туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сынақтан өтеді.

Сынақтан өткен кезде шекті мәндерге тең немесе одан жоғары баға алған үміткерлер әңгімелесуге жіберіледі.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан сынақ аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтеді. Үміткерлерге әңгімелесуді өткізу уақыты, күні және орны туралы кадр қызметі электрондық почта және  (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы хабарлайды.

 

Қостанай филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылдың 19 қаңтарынан - 25 қаңтар аралығында мына мекенжай бойынша: 110000, Қостанай қ., Баймағамбетов көш., 195 үй, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы, жетекші маман-аудармашы (қазақ тілінің), 230 кабинет, конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте қабылданады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін ҚР Ұлттық Банкінің Қостанай филиалының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу жөніндегі  конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда)

            Конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

Мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

 Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.  

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 211 (бес мың екі жүз он бір) теңге.

Байланыс деректері: Қостанай қ., Баймағамбетов көш., 195 үй, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы, жетекші маман-аудармашы (қазақ тілінің), 230 кабинет, тел. 8(7142) 99-09-10 (ішкі н.3634) Ералина Салтанат Калиевна, Saltanat.Е@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! 21.01.2018 ж. Астана уақыты бойынша таңғы 10:00-ден 20:00-ге дейін жүргізілетін техникалық жұмыстарға байланысты ҚР Ұлттық Банкінің сайтына http://nationalbank.kz кіру мүмкін болмайды
Ақтөбе филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша

конкурс туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылғы 15-22 қаңтар (қоса алғанда) аралығында мына мекенжай бойынша: 030006, Ақтөбе қ., Асау Барақ к-сі, 45-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы, аударма қызметі, 10-каб. конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе Usenova@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін ҚРҰБ Ақтөбе филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу жөніндегі конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

 

Конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 4 800 (төрт мың сегіз жүз) теңге.

Байланыс деректері: Ақтөбе қ., Асау Барақ к-сі, 45-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Ақтөбе филиалы, аударма қызметі, 10-каб., +7 (713) 2703-926, 87012084172, Гульбану Усенова, Usenova@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

ҚРҰБ Қызылорда филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын

конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысына іріктеу өткізу туралы хабарлайды.

1. Құжаттар қабылдау күні және орны:

конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2018 жылғы қаңтардың «12» мен «18» аралығында (мына мекенжай бойынша: 120015,  Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы), конкурсқа қатысушының мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе почта арқылы жіберген) конвертте немесе kuz_80@nationalbank.kz электрондық почта арқылы қабылданады.

2.  Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;

қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

ғылыми дәрежесі  (құпталады).

3. Конкурсқа қатысушылар талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

- жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі; 

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (психо – және нарко – диспансерлердің анықтамалары);

- жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

- ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

- білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне  қатысты өзге құжаттардың көшірмелері (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, санатының болуы, ғылыми жарияланымдары туралы, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын  өзге де мәліметтер) (бар болған жағдайда).

4. Жауапты адам конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімдерінде мөр басылған конвертте қолына, почта арқылы немесе  электрондық түрде электрондық  почта арқылы қабылдайды.

5. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде

кандидаттарды  әңгімелесу өткізу күні туралы;

әңгімелесуге рұқсат беруден бас тарту алған конкурстық іріктеуге қатысушыларды конкурстық комиссияның шешімі туралы  хабардар етеді.

6. Мемлекеттік тіл курстарын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

- конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылармен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шарты жасалады; 

- бөлінген сома – 600 000 (алты жүз мың) теңге, 1 (бір) академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 000 (бес мың) теңгені құрайды;

- көрсетілеттін қызметтер Ұлттық Банк Қызылорда филиалының ғимараты орналасқан мына мекенжайда: ҚР, Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй бойынша 2018 жылдың ақпанынан бастап 2018 жылдың қазанына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

         - көрсетілген қызметке ақы төлеу Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойған күннен бастап  10 (он) операциялық күн ішінде  ай сайын банктік шотқа ақша аудару арқылы филиалмен жүзеге асырылады.

7. Жауапты бөлімшенің (жауапты адамның) орналасқан жері, почталық мекенжайы, телефондары мен факс нөмірлері, электрондық почтаның мекенжайлары: 

- 120015,  Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қызылорда филиалы, құжаттар 208-кабинетте қабылданады, тел. 8(7242) 55-15-19 немесе 8(7242) 55-15-25, электрондық почта - kuz_80@nationalbank.kz.

8. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018 жылғы «12»- қаңтар сағат 9:00-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі  – 2018 жылғы «18»-қаңтарда сағат 18:00.

 

Сонымен қатар, құжаттар пакетін толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тарту үшін негіз болады.

Маңғыстау филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курстарының оқытушысын

іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы

хабарландыру

 

        «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы атынан (бұдан әрі – Филиал) (130000, Ақтау қ, 23-шағынаудан 26- үй) мемлекеттік тіл оқыту курстары  оқытушысын іріктеу бойынша конкурс өткізу (бұдан әрі –қызмет көрсету) туралы хабарлайды.

 

1. Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

1)  «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (оқу орнынан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімінің болуы;

2) қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

3) ғылыми дәрежесі (құпталады).

 

2. Осы хабарламаның 1-тармағында көзделген  талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесі:

1) жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі;

2) жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (псих – және нарко – диспансердің анықтамалары);

3) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

4) ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

5) білім, жұмыс тәжірибесіне қатысты өзге де құжаттардың көшірмелері (еңбек кітапшасының көшірмесі, еңбек шарты, анықтамалар және т.б.), кәсіби деңгейге біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Құжаттар топтамасын толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

 

3. Құжаттарды қабылдау мына мекенжайда өтеді: 130000, Ақтау қ., 23- шағынаудан, 26-үй 3-қабат, 304-кабинет. Үміткер құжаттар топтамасын желімделген конвертте қолма-қол мекенжайға ұсынуына немесе почтамен не MANG_38@nationalbank.kz электронды түрде жіберуіне болады.

 

4. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018ж. 8 қаңтарда сағат 9:00-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі  – 2018ж. 12 қаңтарда сағат 17:30.

 

5. Конкурс өткізу және оның жеңімпаздарын анықтау ҚР Ұлттық Банкі Төраға орынбасарының 2016 жылғы 18 қаңтардағы №13 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік тіл курстарына оқытушыларды конкурстық іріктеу жүргізу тәртібіне сәйкес филиалдың конкурстық комиссиясымен жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

 

Мемлекеттік тіл курстарын жүргізетін оқытушымен мемлекеттік тіл курстарын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шарты жасалады, қойылатын талаптар:

 - Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлем көзінен табыс салығын ұстау арқылы шарттың жалпы сомасы 600 000 (алты жүз мың) теңгені құрайды.

         - көрсетілеттін қызметтер Ұлттық Банк филиалының ғимараты орналасқан мына мекенжайда: Ақтау қаласы, 23-шағынаудан, 26- үй бойынша  2018 жылғы ақпаннан бастап  2018 жылғы маусым айы және 2018 жылғы қыркүйектен 2018 жылғы қараша бойы мерзімде жүзеге асырылады.

         - көрсетілген қызмет ақысын филиал ай сайын көрсетілген қызмет туралы актіге қолдары қойылған күннен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде банктік шотына (карт-шотына) ақшаны аудару арқылы жүзеге асырады.

 

7. Байланыс деректері: Ақтау қ., 23-шағынаудан,26-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Маңғыстау филиалы 304-бөлме, телефоны: 8(7292)701-507, 8(7292)701-500 MANG_38@nationalbank.kz электронды почта.

Солтүстік Қазақстан филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курстарының оқытушысын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру

        «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» Республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Ұлттық Банк)        «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалы атынан (бұдан әрі – Филиал) (150000, СҚО, Петропавл қ, Қазақстан Коституциясы к., 6-үй) мемлекеттік тіл оқыту курстары  оқытушысын іріктеу бойынша конкурс өткізу (бұдан әрі –қызмет көрсету) туралы хабарлайды.

1. Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

1)  «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (оқу орнынан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімінің болуы;

2) қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

3) ғылыми дәрежесі (құпталады).

2. Осы хабарламаның 1-тармағында көзделген  талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесі:

1) жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі;

2) жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (псих – және нарко – диспансердің анықтамалары);

3) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

4) ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

5) білім, жұмыс тәжірибесіне қатысты өзге де құжаттардың көшірмелері (еңбек кітапшасының көшірмесі, еңбек шарты, анықтамалар және т.б.), кәсіби деңгейге біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Құжаттар топтамасын толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

3. Құжаттарды қабылдау мына мекенжайда өтеді: 150000, СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к., 6-үй, 4-қабат, 401-кабинет. Үміткер құжаттар топтамасын желімделген конвертте қолма-қол мекенжайға ұсынуына немесе почтамен не Meruyert.Alim@nationalbank.kz электронды түрде жіберуіне болады.

4. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018ж. 8 қаңтарда сағат 9:00-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі  – 2018ж. 12 қаңтарда сағат 18:00.

5. Конкурс өткізу және оның жеңімпаздарын анықтау ҚР Ұлттық Банкі Төраға орынбасарының 2016 жылғы 18 қаңтардағы №13 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік тіл курстарына оқытушыларды конкурстық іріктеу жүргізу тәртібіне сәйкес филиалдың конкурстық комиссиясымен жүзеге асырылады.

Мемлекеттік тілді оқыту курсын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

Мемлекеттік тіл курстарын жүргізетін оқытушымен мемлекеттік тіл курстарын жүргізу бойынша қайтарымсыз қызмет көрсету шарты жасалады, қойылатын талаптар:

 - Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлем көзінен табыс салығын ұстау арқылы шарттың жалпы сомасы 390 000 (үш жүз тоқсан мың) теңгені құрайды.

- көрсетілеттін қызметтер Ұлттық Банк филиалының ғимараты орналасқан мына мекенжайда: Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к., 6, 2018 жылғы ақпаннан бастап 2018 жылғы маусым айы және 2017 жылғы қыркүйектен 2017 жылғы қараша бойы мерзімде жүзеге асырылады.

 - көрсетілген қызмет ақысын филиал ай сайын көрсетілген қызмет туралы актіге қолдары қойылған күннен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде банктік шотына (карт-шотына) ақшаны аудару арқылы жүзеге асырады.

Байланыс деректері: Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к., 6-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Солтүстік Қазақстан филиалы 401-бөлме, телефоны: 8(7152) 46-78-53, факс 8(7152) 46-42-07, 8(705)8892527, Әлім Меруерт Meruyert.Alim@nationalbank.kz электронды почта.

ҚҰРБ Жамбыл филиалының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Жамбыл филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылдың 5-11 қаңтар аралығында мына мекенжай бойынша: 080000, Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 137 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Жамбыл филиалы, бас маман-аудармашы, 219 каб., конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) мөр басылған конвертте немесе zhumb_80@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

 • «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;
 • қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;
 • ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Жамбыл филиалының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу жөніндегі конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 • конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;
 • жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері;
 • жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;
 • ұсынымдар (болған жағдайда);
 • білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Ұсынылған құжаттарды қарау қорытындылары бойынша конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде конкурстық іріктеуге қатысушылардың құжаттарының белгіленген талаптарға сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы шешім қабылдайды.

Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

 • үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;
 • әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

Мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 4 000 (төрт мың) теңге.

Байланыс деректері: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 137 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Жамбыла филиалы, бас маман-аудармашы, 219 каб., тел. 8(7262) 99-93-41, 8(777)1606711 Балағыз Айтөленова, zhumb_80@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасын толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! 06.01.2018 г. сағат 20:00-ден 07.01.2018 г. сағат 12:00-ге дейін Астана уақыты бойынша жүргізілетін техникалық жұмыстарға байланысты ҚР Ұлттық Банкінің сайтына www.nationalbank.kz кіру мүмкін болмайды
ҚҰРБ орталық аппаратының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс туралы хабарландыру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы және Астана қалаларында мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар 2017 жылғы  8 – 12 қаңтар аралығында мына мекенжайлар бойынша:

Алматы қ. - 050040, Алматы қ., «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Ұйымдастыру жұмысы және бақылау басқармасы, 512 каб. Конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе Zhanna.Vagner@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

Астана қ. – 010000, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 21 үй, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Орталық филиалы, Манар Самұратоваға (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе Zhanna.Vagner@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін ҚРҰБ орталық аппаратының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу жөніндегі  конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын  құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда)

Конкурстық комиссия құжаттады қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

Мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша  өтеулі қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша өтеулі қызмет көрсету шарты жасалатын болады.  

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 5 000 (бес мың) теңге.

Байланыс деректері: Алматы қ., «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Ұйымдастыру жұмысы және бақылау басқармасы, 512 каб., +7 (727) 2704-606 Жанна Вагнер, Zhanna.Vagner@nationalbank.kz.

Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 21 үй, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Орталық филиалы, +7 (717) 270-33-28, +7 (775) 4477250 Манар Самұратова,  Zhanna.Vagner@nationalbank.kz.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

ҚРҰБ Орталық филиалының (Астана қаласы) мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыcын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

       «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Орталық филиалы (Астана қаласы)  (010000, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 21-үй) мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыcын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

       Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2018 жылғы қаңтардың 5 – 11 аралығында мына мекенжай бойынша қабылданады: 010000, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 21-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Орталық филиалы (Астана қаласы), 3-қабат, №2.305-а кабинет. Конкурсқа қатысушының мекенжайы көрсетілген мөр басылған конвертте (қолма-қол немесе поштамен) немесе Ast80@nationalbank.kz, Manar.Samuratova@nationalbank.kz      электронды пошта бойынша электронды түрде қабылданады.

       Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (оқу орнынан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімінің болуы;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем болмауы;

- ғылыми дәрежесінің болуы (құптарлық).

       Конкурсқа қатысу үшін «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Орталық филиалы (Астана қаласы) мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушысын іріктеу жөніндегі  конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (оқу орнынан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне (біліктілігін көтергендігі, ғылыми дәрежелер мен атақтардың берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар туралы, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

       Ұсынылған құжаттарды қарау қорытындылары бойынша конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде конкурстық іріктеуге қатысушылардың құжаттарының белгіленген талаптарға сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы шешім қабылдайды.

       Конкурстық комиссияның  хатшысы конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде:

- үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

- әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабарлайды.

      Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курстарын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.  

      Бір академиялық сағаттың құны - Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен - 4 810 (төрт мың cегіз жүз он) теңге.

      Байланыс деректері: Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 21-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Орталық филиалы (Астана қаласы), 3-қабат, №2.305-а кабинет, тел.70-33-28, 8(775)4477250  Манар Самуратова, Ast_80@nationalbank.kz, Manar.Samuratova@nationalbank.kz     

      Құжаттар топтамасының толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

ҚРҰБ Алматы облыстық филиалында мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

ҚРҰБ Алматы облыстық филиалында мемлекеттік тілді  оқыту курсы

 оқытушысын конкурстық  іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ  Алматы облыстық филиалы 2018 жылғы мемлекеттік тілді оқыту курсын ұйымдастыру үшін  мемлекеттік тіл курсының оқытушысын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.  

Конкурсқа қатысу  үшін тиісті құжаттар  2018 жылғы 03 қаңтар мен 09 қаңтар (қоса алғанда) аралығында мына мекенжайы бойынша: 040008, Талдықорған қаласы, М.Төлебаев көшесі, 58/64-үй,  Ұлттық Банкінің Алматы облыстық  филиалы, 3-қабат, жетекші маман-аудармашының кабинеті, конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген конвертте (қолма-қол ұсыну немесе пошта арқылы) немесе электрондық түрде Tald_80@nationalbank.kz. электрондық поштасы арқылы қабылданады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

 • «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;
 • қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;  

- ғылыми дәрежесі  (құпталады).

Конкурсқа  қатысушылар келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

- конкурсқа қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме; 

 • жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері (жеке куәлігі немесе төлқұжаты);
 • жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;
 • ұсынымдар (болған жағдайда);
 • білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейіне  қатысты өзге құжаттардың              көшірмелері (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру,              санатының болуы, ғылыми жарияланымдары туралы, сертификаттар,               мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметін, біліктілігін     сипаттайтын  өзге де мәліметтер) (бар болған жағдайда).

Конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күн ішінде:

 • үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;
 • әңгімелесуге өтпеген конкурс қатысушыларына конкурстық комиссияның шешімі туралы хабар беріледі.

Мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шартының маңызды талаптары:

Конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған оқытушымен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша ақылы қызмет көрсету шарты жасалады. 1 академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлемақы көзінен ұсталынатын жеке табыс салығының сомасын есептегенде 5000 (бес мың) теңге құрайды.

Құжаттар топтамасын толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады: Талдықорған қаласы, М.Төлебаев көшесі, 58/64 ҚР ҰБ Алматы облыстық  филиалы, аудармашының кабинеті. Жауапты орындаушы Г.Тундыбаеваның  байланыс телефоны:  8(7282) 55-95-03.

Шығыс Қазақстан филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тіл курстарын оқытушының

кандидатурасына конкурстық іріктеу өткізу туралы

Хабарлама

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» Республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) (Алматы қ., Көктем шағын ауданы 3, 21-үй) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Шығыс Қазақстан филиалы атынан (бұдан әрі – Филиал) (070004, ШҚО, Өскемен қ, Қазақстан к., 3-үй) филиал қызметкерлеріне ( Өскемен қ.) мемлекеттік тіл курстарын оқытушылардың кандидатураларына конкурстық іріктеу өткізу туралы хабарлайды (бұдан әрі – қызметтер)

 

1. Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

1)  «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білімі;

2) қазақ тілін оқыту тәжірибесі кем дегенде 5 (бес) жыл;

3) ғылыми дәрежесі (құпталады).

 

2. Осы хабарламаның 1-тармағында көзделген  талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесі:

1) жалпы мәліметтерді көрсетумен конкурстық іріктеуге қатысушының түйіндемесі;

2) жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық іс-әрекетке қабілетін растайтын құжаттардың көшірмелері (псих – және нарко – диспансердің анықтамалары);

3) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі туралы дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;

4) ұсынымдар  (бар болған жағдайда);

5) білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Құжаттар топтамасын толық ұсынбау конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуы үшін негіз бола алады.

 

3. Құжаттарды қабылдау мына мекенжайжа өтеді: 070004, ШҚО, Өскемен қ., Қазақстан к., 3-үй, 6-қабат, 604-бөлме. Кандидат құжаттар пакетін желімделген конвертте қолма-қол ұсынуына немесе почтамен не vko_80@nationalbank.kz. мекенжайы бойынша электронды түрде жіберуіне болады.

 

4. Құжаттар топтамасын ұсыну мерзімінің басталуы – 2018ж. 03 қаңтарда сағат 9:00-ден бастап, құжаттар топтамасын ұсынудың аяқталу мерзімі – 2018ж. 10 қаңтарда сағат 18:00.

 

5. Конкурс өткізу және оның жеңімпаздарын анықтау мемлекеттік тіл курстарына оқытушыларды конкурстық іріктеу жүргізу Тәртібіне сәйкес филиалдың конкурстық комиссиясымен жүзеге асырылады (қоса беріледі).

 

6. Ақы төлеу мөлшері, талаптары және тәртібі, сондай-ақ Қызмет көрсету Мерзімдері  елеулі талаптары көрсетілген, мемлекеттік тіл  курстарын өткізу бойынша өтемақылы қызмет көрсету шартының қоса берілген  жобасында көрсетілген.

 

7. Қосымша ақпарат пен анықтаманы филиалдың жауапты адамы Саинова Альмира Калымбековнадан мына мекенжай бойынша алуға болады: 070004, ШҚО, Өскемен қ, Қазақстан к., 3-үй, 604-бөлме, телефон: 8(7232) 56-06-70.

О

ҚРҮБ Ақмола филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушыларын іріктеу бойынша конкурсы

Мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ақмола филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар 2017 жылдың 25- 29 желтоқсан аралығында мына мекенжай бойынша: 020000, Көкшетау қ., Әуезов көшесі, 214 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ақмола филиалы, бас маман-аудармашы, 28 каб., конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзінің тапсырған немесе пошта арқылы жіберген)  мөр басылған конвертте немесе kokch_26@nationalbank.kz электронды поштасы бойынша электронды түрде қабылданады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға ұқсас мамандық бойынша білімі;

- қазақ тілін оқыту тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес;

- ғылыми дәрежесі (құптарлық).

Конкурсқа қатысу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ақмола филиалының мемлекеттік тілді оқыту курстары оқытушыларын іріктеу жөніндегі  конкурстық комиссиясына келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 - конкурстық іріктеуге қатысушы туралы жалпы мәліметтер көрсетілген түйіндеме;

- жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын және азаматтық әрекет қабілеттілігін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білім туралы дипломдардың нотариус куәландырған көшірмелері;

- ұсынымдар (болған жағдайда);

- білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейге (біліктілікті арттыру туралы, ғылыми дәрежелер мен атақтардың  берілгендігі, санаттың болуы, ғылыми жарияланымдар, сертификаттар, мінездемелер, ұсынымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын өзге де мәліметтер) қатысты құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда).

Ұсынылған құжаттарды қарау қорытындылары бойынша конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде конкурстық іріктеуге қатысушылардың құжаттарының  белгіленген талаптарға сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы шешім қабылдайды.

Конкурстық комиссияның  хатшысы конкурстық комиссия шешім қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

үміткерлерге әңгімелесу өтетін күн туралы;

әңгімелесуге өтпеген конкурстық іріктеуге қатысушыларға конкурстық комиссияның шешімі туралы хабардар етеді.

 

Мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шартының негізгі талаптары:

Мемлекеттік тілді оқыту курсының оқытушысымен мемлекеттік тілді оқыту курсын өткізу бойынша қайтарымды қызмет көрсету шарты жасалатын болады.  

Бір академиялық сағаттың құны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуші есебінен табыс салығының ұсталуымен 4 810 (төрт мың сегіз жүз он) теңге.

Байланыс деректері: Көкшетау қ., Әуезов көшесі, 214 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ақмола филиалы, бас маман-аудармашы, 28 каб., тел. 551800 (2218), 8(701)7785502 Шынар Бексеитова, kokch_26@nationalbank.kz

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмауы конкурстық комиссияның оларды қараудан бас тартуына негіз болады.

Павлодар филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуі

Павлодар филиалының мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын

конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарландыру

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Павлодар филиалы 2018 жылға мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізу туралы хабарлайды.

Конкурстық іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар 2017 жылғы 20 желтоқсаннан бастап 27 желтоқсан (қоса алғанда) аралығында мына мекенжай бойынша: 140000, Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев көшесі, 44-үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Павлодар филиалы, 314-кабинет, конкурсқа қатысушының кері мекенжайы көрсетілген (өзі тапсырған немесе пошта арқылы жіберген) конвертте немесе электрондық түрде Ainash.Kulanbayeva@nationalbank.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.

Конкурстық іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

- «Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша жоғары (ЖОО-дан кейінгі) филологиялық немесе аталғандарға