Қазақстан Ұлттық Банкі

Интернет-ресурстың мобильді нұсқасы

Инфляция бойынша орта мерзімді мақсат, % (2019 жылдың аяғында) 4 - 6
Жылдық инфляция, % (2019 қыркүйек) 5.3
Базалық мөлшерлеме, % (10.09.2019) 9.25
Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі, % (10.09.2019) 9.25
TONIA, % (18.10.2019) 8.42
Жалпы халықаралық резервтер - ҚҰБ, млрд.USD (01.10.2019) 28.8
Ақша базасы, млрд. теңге (01.10.2019) 6 528.3
Ақша массасы, млрд. теңге (01.09.2019) 19 782.5
Банктердің ҚРҰБ-дағы теңгемен кор. шоттары, млн. теңге (18.10.2019) 278475.9

Валютаның ресми (нарықтық) бағамы / 21.10.2019

USD 389.98 0
EUR 434.01 0
RUB 6.1 0

толық

Алтын / 21.10.2019

1 грамм алтынның теңгедегі құны 18 650,50   40,15

Жаңалықтар

келесі
«First Heartland Bank» АҚ-ға банк және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензияның әрекеті тоқтатылды

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының Орынбасарының 2019 жылғы 14 қарашадағы № 420 бұйрығына сәйкес «First Heartland Bank» АҚ-ға ерікті түрде қайтаруына байланысты банк және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензияның әрекеті тоқтатылды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы нарығының басшы қызметкерлеріне келісім бердi
  1. И. Н. Давлетшина – басқарма мүшесі «Skybridge Invest» АҚ (06.09.2019 №43/РЦБ хаттама);
  2. Н.В. Сарсенова – басқарушы директоры - басқарма мүшесі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (09.09.2019 №44/РЦБ хаттама);
  3. К.Б. Дыбыспаев – басқарушы директоры - басқарма мүшесі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (20.09.2019 №45/РЦБ/Т хаттама);
  4. А.М. Мадиева – басқарма төрағасының орынбасары - басқарма мүшесі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (25.09.2019 №46/РЦБ хаттама);
  5. А.Р. Елемесов – Директорлар кенесінің мүшесі – тәуелсіз директоры «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (25.09.2019 №47/РЦБ хаттама);
  6. Б.М. Темирбаев – басқарушы директоры - басқарма мүшесі «Казпошта» АҚ (26.09.2019 №48/РЦБ/Т хаттама);
  7. Ж.К. Азбеков – Директорлар кенесінің мүшесі – тәуелсіз директоры «First Heartland Jysan Invest» АҚ (26.09.2019 №49/РЦБ хаттама);
  8. Е.В. Пан – Директорлар кенесінің мүшесі «First Heartland Jysan Invest» АҚ (26.09.2019 №50/РЦБ хаттама);
  9. Е.Т. Орынбаев – Директорлар кенесінің төрағасы «First Heartland Jysan Invest» АҚ (26.09.2019 №51/РЦБ хаттама).
«Tengri Partner Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ-ға бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензия қайта ресімделді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 01 қазандағы №408 бұйрығына сәйкес «Tengri Capital MB» АҚ атауының «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ өзгеруіне байланысты бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2019 жылғы 01 қазандағы № 3.2.231/9 лицензиясы қайта ресімделді.

келесі
«Delta Bank» АҚ тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шаралары туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) тарату комиссиясының төрағасы және мүшесі қызметтеріне кандидаттарды iрiктеу іс-шараларын өткізуде:

«Delta Bank» АҚ Алматы қаласында.

Кандидаттар жоғары экономикалық немесе заң бiлiмi немесе бухгалтерлік есеп пен аудит саласында жоғары білімі болуы, қаржы ұйымдарын және басқа заңды тұлғаларды тарату тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін бiлуі тиiс.

Кандидаттарға қойылатын талаптар және олар ұсынатын құжаттардың тiзбесi Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 190 Қаулысымен бекiтiлген Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындау және босату Ережесімен және Мәжбүрлеп таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын Талаптарымен белгiленген.

Банктiң тарату комиссиясының мүшесін тағайындау туралы өтiнiші мен қосымша құжаттарын 2019 ж. 11 қазанға дейін Ұлттық Банкке Алматы қаласы, Көктем-3, 21 үй мекен-жайына ұсынуы тиiс.

Барлық қосымша сұрақтар бойынша 8 (727) 2704 654 телефонына хабарласуға болады.

келесі
келесі

Баспасөз релиздері

Ұлттық Банк отандық автоөнеркәсіпке қолдау көрсету үшін автокредиттеу бағдарламасына 20 млрд теңге бөлді

download

Ұлттық Банк номиналы 200 теңгелік монетаны 2020 жылы айналысқа шығарады

download

Ұлттық Банк Төрағасы Ерболат Досаев инновациялық қаржы технологияларының FINOPOLIS 2019 форумында сөз сөйледі

download

Баспасөз релиздері

Қазақстан Республикасының екі деңгейлі банк жүйесі бар.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк) Қазақстан Республикасының орталық банкі болып табылады және Қазақстан Республикасы банк жүйесінің жоғарғы (бірінші) деңгейін білдіреді. Ерекше құқықтық мәртебесі бар Қазақстанның Даму Банкін қоспағанда, барлық өзге банктер банк жүйесінің төменгі (екінші) деңгейін білдіреді.

Ұлттық Банк өзінің құзыреті шегінде басқа елдердің орталық банктерімен және банктерімен қарым-қатынастарда, халықаралық банктерде және өзге қаржы-кредиттік ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүддесін білдіреді.

Ұлттық Банк өзінің міндеттерін орындау кезінде пайда алу мақсатын басшылыққа алмауы тиіс.

Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Президентіне бағынышты, бірақ өз қызметін жүзеге асыруда оған заңнамада берілген өкілеттіктер шегінде тәуелсіз.

Ұлттық Банк өз қызметін Қазақстан Республикасының Үкіметімен үйлестіреді, өзінің қызметінде Үкіметтің экономикалық саясатын ескеріп отырады және егер өзінің негізгі функцияларын орындауға және ақша-кредит саясатын жүзеге асыруға қайшы келмейтін болса, оны іске асыруға жәрдемдеседі.

Ұлттық Банк сатылап бағыну схемасы бар біртұтас орталықтандырылған құрылымнан тұрады. Ұлттық Банктің жоғары органы Басқарма, ал жедел басқару органы Директорлар кеңесі болып табылады.

Ұлттық Банктің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі мақсатын іске асыру үшін Ұлттық Банкке мынадай міндеттер жүктеледі:

мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеу және жүргізу;

төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

валюталық реттеуді және валюталық бақылауды жүзеге асыру;

қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын, сондай-ақ құзыреті шегінде өзге де тұлғаларды реттеу, бақылау және қадағалау;

қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету;

ақша-кредит статистикасы және сыртқы сектор статистикасы саласында статистикалық қызметті жүзеге асыру.

Жүктелген міндеттерге сәйкес Ұлттық Банк аумақтық филиалдарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Ұлттық Банк туралы ережеде көрсетілген функцияларды орындайды.

Ұлттық Банктің құрылымына мыналар кіреді:

13 департаменттен (1 департамент Нұр-Сұлтан қаласында), 13 дербес басқармадан тұратын орталық аппарат;       

17 аумақтық филиал және Алматы қаласындағы бір филиал - Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы.

3 есеп беретін ұйым:

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Ұлттық Банк:

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры»;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін қамтамасыз ету орталығы»;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» ;

«Мемлекеттік кредиттік бюро»;

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі»;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Оқу Орталығы»;

«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының рейтингтік агенттігі»;

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктік сервис бюросы»;

«Қазақстанның орнықтылық қоры»;

«Баспана» ипотекалық ұйымы»

акционерлік қоғамдарының акционерi болып табылады.

 

Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй

Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799

Телекс: 251130  BNK KZ

Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727)  2704-591

e-mail: hq@nationalbank.kzҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі келесі бос қызмет орындарына жұмысқа шақырады:

Орталық аппаратта

Аумақтық филиалдарда

Ұйымдар және еншілес кәсіпорындарда

Резюменің электрондық нұсқасы

Бос қызмет орындарына орналасу мәселелері бойынша мына телефондар бойынша ала аласыздар: +7 (727) 2704 591 (ішкі 3987),  +7 (727) 2704 761.Ақша-кредит саясаты департаменті  
Төлем балансы департаменті  
Заң департаменті  
Монетарлық операциялар департаменті  
Бухгалтерлік есеп департаменті  
Ақпараттық технологиялар департаменті  
Ішкі аудит департаменті  
Адам капиталын дамыту департаменті  
Әкімшілік басқарма  
Қолма-қол ақша айналысы департаменті  
Ұйымдастыру жұмысы және бақылау департаменті  
Төлем жүйелері департаменті  
Операциялық есепке алу департаменті  
Жоспарлау және бюджет департаменті  
Қауіпсіздік басқармасы  
Үйлестіру департаменті (Нұр-Сұлтан қаласы)  
Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы  
Қаржылық тұрақтылық департаменті  
Халықаралық ынтымақтастық департаменті  
Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және реттеу департаменті  
Банктерді реттеу департаменті  
Тәуекелдер департаменті  
Банктік емес ұйымдары дамыту департаменті  
Ақпараттық қауіп және киберқорғау басқармасы  
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті  
Ұлттық Банк Төрағасының аппараты департаменті  
Қаржы нарығының статистикасы департаменті  
Сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті  
Бағалы қағаздар нарығы департаменті  
Сыртқы коммуникациялар департаменті - Ұлттық Банктің баспасөз қызметі  

Интернет-ресурстың толық нұсқасы

«ҚҰБ Online» мобильді қосымшасын көшіріп алу

050040, Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.
Факс: +7(727)2704-703,
+7(727)2617-352,
+7(727)2704-799
e-mail: hq@nationalbank.kz
Яндекс.Метрика